תכנות יומי להפעלת רטטי י-ה-ו-ה בגופכם

מאת שירלי  גוטמן

הנכם הכלי, אתם צריכים לפותחו ולמזוג אליו אור יקרות, אשר יפיץ הגנה ושמירה שתשפיע על השדות האנרגטיים מחוץ לגופכם.
האם ידעתם כי השדה של הילתכם יכול לגדול ולצאת מגבולות הבתים שלכם?
תארו לכם, אתם יושבים כאן בחדר והילתכם גדלה כל-כך, לעבר הרחוב, השכונה, העיר.
אתם "גדולים" תרתי משמע!

כשם שטיפת צבע אדום תעבור בדיפוזיה למים, כך שם השם המפורש והשימוש באותיות הקודש שתשתמשו בהם, יתמירו אנרגטית כל דבר המצוי מסביבכם.
כל היקום והאטומים מסביבכם יחלו לרקוד לצלילי המוזיקה והתכנות הפנימי שלכם.
השתמשו בכוחות גנוזים אלו בטהרה וביראה.

קדושים תהיו! (*)

שבו בנחת והזרימו אור יקרות מן המקור הגבוה ביותר שתוכלו לדמיין.
ראו כיצד האור זורם ופורץ מכתר ראשכם דרך הגוף, כאשר הוא חודר וממלא כל חלל ופתח בגופכם.

ראו כיצד האור זורם מכם ומתחבר לאדמה, וחוזר אליכם בחזרה מן הקרקע למרכז גופכם.

כאשר האור הזורם מלמעלה והאור הבא מלמטה נפגשים במרכז גופכם, פורץ לו כדור של אור, הנובע מן האיחוד של האור החיצוני (העליון: הבוקע מלמעלה) והפנימי (התחתון: הבוקע מן האדמה(.
זהו איחוד שמים וארץ.
דמיינו כיצד כדור אור זה גדל וגדל, עם כל כניסה של אור.
כאשר הוא גדל, אולי תחושו צורך לנשוף החוצה, כדי לאפשר לו לצאת החוצה ולהקיף את הילת גופכם.

האור החיצוני והמקיף הוא חשוב ביותר בתהליך, כי הוא עוטף באור יקרות את כל הממדים שלכם.

דמיינו את השם המבורך
 י-ה-ו-ה 
ראו שם זה בוקע מלמעלה ומאיר את אורכם המקיף.
מלאו את האותיות בחיות. מלאו אותן
  באור ובאש.
ראו אותיות אלו בתנועה והוסיפו להן תנודה וצליל. שחקו עימן והתחברו לתחושת האהבה.

אם קשה לכם לאהוב, חשבו על אדם יקר שמעורר בכם אהבה. השתמשו בתחושה זו והעתיקו אותה.
שלחו אהבה לאותיות ודעו כי הן מתכנתות אתכם ומחזירות לכם את האלוהות שבכם.

הכניסו את שם  י-ה-ו-ה בשילוב אש ואור לתוך גופכם. ראו כיצד האותיות נכנסות האחת אחר השנייה או כיחידה שלמה פנימה.

בקשו מן האותיות לשכפל את עצמן במהירות כמספר סלילי הדנ"א שלכם.

בקשו מהן לחיות ולחזק את אנרגית י-ה-ו-ה המצויה בתוככם.

אתם צריכים להיות בשלווה מוחלטת, מלאים תחושת אהבה והוד.

נשמו לעומק שוב ושוב את אותיות האור והאש.
ראו כיצד אותיות אלו מתרחבות וממלאות את גופכם באור יקרות.

בעבודה נכונה האור המקיף את גופכם יגדל.
אור י-ה-ו-ה יעצים ויבהיר את אור ההילה שלכם.

דעו ברגע זה כי כל הפוטונים שלכם רוקדים את השם המבורך.
הם מתחילים לרקוד את ריקוד האותיות.
אתם מקבלים בחזרה את האלוקות שבכם.
תודעת האלוהות שלכם תתרחב לכל הממדים.

אותיות בלבת אש לא יושפעו מהאנרגיה בעלת הרטט נמוך שלכם.
אותיות בלבת אש יאצו, יצעירו ויערכו מחדש את צפונות הדנ"א שלכם.
שפת תקשורת זו נשלחת אליכם באהבה, בחמלה ובהערצה.
אתם שיש בכם אומץ להיפתח לאורות עליונים,
אתם שנושאים בגאווה את השם המקודש.
אתם שיוצרים את גן העדן הפרטי שלכם על-ידי תכנות גנטי והתחברות לצינורות השפע.
 

הנכם נעים בהווה בתנועה. כל שנייה נוספת היא עתיד חדש. שינוי נקודה בהווה ישלח רטטים ויניע את עתידכם. שינוי נקודה מסויימת בעתידכם יניע את ההווה שלכם.

ברוכים תהיו על התחברותכם לאחד מקידודי שפת האור.
קידודי האור הם השפה הגיאומטרית של י-ה-ו-ה.

מוקדש לכם באהבה רבה מאיתנו.

 

(*) "קדושים תהיו כי קדוש אני".
קדושים = קוד + שים  (קוד י-ה-ו-ה) .

קדוש= קוד + ש.

על פי המלאכים, האות ש' המקראית איננה האות ש' האלוהית. ש' האלוהית יש בה ארבעה פנים וקוים. האות ש' עם ארבעה קווים היא האור המקיף של האות ש' המקורית. אות זו "הושתלה" בצורת כינור דוד המקורי. זהו סמל תלת-ממדי לתקשורת עם מלאכי י-ה-ו-ה.

זהו סימן לשילוב מידע קוסמי רב-מערכתי.
על פי המלאכים, שימוש באות זו הוא החלק החסר להפעלת המרכבה:
"ש' זו תפעיל את צופניכם. זוהי האות החסרה במטריקס שלכם. אינכם מכירים אות זו ואת הצליל שלה. זהו צליל שאינו בוקע מהגרון אלא מהנשמה. זהו רטט ומערך בין כוכבי. אות זו ושימושה הוצפנו בכדור הארץ. הרשומות האקשיות שלכם רשומות באמצעות ובשילוב אות/סימן זה".