ריקוד האותיות ותכנות הגנום האנושי

מאת: שירלי גוטמן

 

מוקדש באהבה לבורא עולם

  האם אתם רואים את עצמכם?

כמו לפיד באפלה, זוהר ומושך אורות בריאה.

רבה ההתרגשות מסביבכם, אהבה רבה, הערכה ופליאה, נשלחת אליכם בהערצה וביראה.

קבלו תמסורת רב-ממדית זו ודעו:

הנכם בריאה רב-ממדית מופלאה, שהצליחה לפצח את גנום יצירתה.

 

ריקוד האותיות בדמכם ותכנות מציאויות

הנכם המתכנתים של עצמכם. הנכם המתכנתים של חלקיקי דמכם.

מפתחות התכנות ויצירת עוברים אנושיים נתנו לכם ב"גן עדן מקדם".

גן העדן הוא מקום מיוחד: הגן האנושי, הדנ"א ומערך דמכם.

גן משמעו הגנים שלכם 

עדן = דנע – הדנ"א 

מקדם = מ(לציון מקום)+קד+ם – קוד(בכתיב מלא) + דם 

גן העדן אינו חיצוני לכם אלא בתוככם.
מדובר בהתמרה אנרגטית וקפיצה רב-ממדית תוך שימוש בקידודי הדם המוכרים לנשמתכם.

הגרוש מגן העדן הוא השכחה של היכולת שלכם לתכנת את התאים שלכם.
האדם גורש מן הידיעה של אלוהותו וכי הוא יצר עצמו.
במקום המילה גרוש, דברו על ר-ג-ש,
רגשות היוצאים מלבכם, הופכים לרטטים אלקטרומגנטיים אשר מתמירים, מרטיטים
ומתכנתים את תאי דמכם.

המפתחות שלכם, רק לא ידעתם כיצד להשתמש בהם.
והנה הם עתה פרושים לנגד עיניכם.

אתם חיים בהווה נצחי בתנועה מתמדת.
עבורכם, ההווה נתפס בשני קצותיו: עבר ועתיד.
ההווה נושק, מתמיר וממיר את העבר ואת העתיד.
אלו שלושה עיגולים משיקים שנוגעים זה בזה במרחב.
נקודות ההשקה הן אותיות הקודש עצמן המוצבות בממדים מקבילים ונוגעות אלו באלו.
אותיות הקודש מוצבות בסלילי הדנ"א שלכם
הן מתמירות אנרגיה ומעניקות לכם רוח חיים.
דעו בלבבכם שהדרך להתמרה בין-ממדית ולתקשורת עם חלקיקי האלוקות שבכם, נובעת ונעשית דרך שימוש באותיות אלו.

בתוך חלקיקי דמכם ישנם פוטונים של אור וניטרונים המצויים בתנועה מתמדת.
פוטונים וניטרונים אלה הם הממד המתמיר של כל מידע הקיים ביקום.
למעשה בזמן תנועתם הם מייצרים את ריקוד האותיות.
מדובר בריקוד רב-ממדי בחלל תאי דמכם.

בזמן ריקוד הפוטונים נוצרת ממברנת אור אשר מקרינה על התאים ומפעילה אותם.
אנרגיה זו היא, אשר בצירופיה השונים, תיתן לכם אנרגיית חיות.

ריקוד האותיות הוא ריקוד של חלקיקי אור בתנועה.
לגובה, לרוחב, ולעתים מלמעלה למטה ולהפך.
מדובר בתנועה מעגלית, רב-ממדית אינסופית, אשר מייצרת אנרגיית אור.
זהו צופן דמכם וזהו גן העדן שלכם.
דרככם לגן העדן נעשית על-ידי תכנות מחודש של מסלול האותיות.
אלפי שנים לא יכולתם לצפות בעוד מועד את מסלול ריקוד האותיות.
כרגע, משנפתח מידע זה, יכולים אתם לשנות את מסלול הריקוד ולתכנת את דמכם.

אותיות הרוקדות בלבת אש הן אותיות בתנועה בחלל הרב-ממדי בגופכם.
מדובר באותיות רוטטות שבהן פוטונים של אור הנעים במהירות עצומה.
מהירות הפוטונים והאור שהם פולטים בתנועתם, מייצרים אותיות.
עניין זה הוא הדבר הקרוב ביותר לאמת והדרך הפשוטה ביותר בה אנו יכולים להסביר כרגע עניין אנרגטי זה.

אותיות בלבת אש היא שפה המוכרת לישויות שאינן בחומר,

היא גם שפת התקשורת בעולם הרב-ממדי.
שימוש יום יומי באותיות אלו יפתח לכם פתח במהירות עצומה לתשדורת עם עולמות עליונים.
אם תשלבו זאת תוך הזזת גופכם בריקוד אותיות, השדה המקיף סביב הילתכם יגדל כל-כך,
שתתחילו לראות אותיות אלו ולקבל מהן מסרים.

אותיות יהוה מצויות בכל תא ובכל אטום בטבע.
אותיות אלו רוקדות ורוטטות בחלל תלת-ממדי ומפיצות אור יקרות דרך ממברנות אור נסיבתיות.

עד כה חשבתם כי אין לכם השפעה על נסיבתיות זו.
החידוש שלנו הוא שאת הנסיבתיות ניתן לתכנת ולהתמיר.
הנכם יכולים להקרין לפוטוני האור את מסלולם החדש, והם יבצעו זאת.

המפתח לתכנות הוא רגשות אנושיים, ידע ואהבת אמת.
נדרש גם אמון מוחלט כי כל הנעשה על ידכם הינו תקף ואמיתי.

מרגע חיבור הביצית לזרע, האותיות יוצאות ונופלות מממדים גבוהים דרך ממברנת אור.
אותיות האור נוטלות חלק בבריאת העובר ומהוות חלק מקידוד הדנ"א שלו.
האותיות בנפילתן משתלבות ומקבלות אנרגיית חיות דרך ממברנת שמו של יהוה
מיהוה יוצאות ממברנות אור בתדרים ורטטים שונים מעולמות עליונים.

ירידת האותיות היא בצורת ספירלה.

מפתחות תכנות הגנום האנושי

הנה הפסוק המוכר לכם כל-כך:

"בראשית ברא אלוהים את השמים ואת הארץ" (בראשית א', א').
בכוונה אנו מחזירים אתכם לפסוק זה שוב ושוב,
כדי שתטמיעו בתוככם ובפנימיותכם את מהותכם הנעלה.
בפסוק זה נתנו לכם מפתחות וצפונות לתכנות דמכם.
מפתחות אלו נתנו לנושאי הצופן הגנטי "ישראל".
לעם ישראל "הטבעת" אור שונה ונבדלת.
"עם האור" שמר על סיבי האור וצופנים אלו דור אחר דור.
הצפונות נשמרו וקודדו באותיות רב-ממדיות מאירות המצויות בתנועה.
אותיות רב-ממדיות אלה בעולם הממדי שלכם הן אותיות התורה.
בעולם, בתקשורת רב-ממדית זו, אלו אותיות אור ואש בתנועה מתמדת עם רטט וצליל.

מערך זה ייתן לכם הבנה קרובה ביותר למה שאנו יכולים להעניק לכם כרגע.
עליכם לדעת כי יש מפתחות שיהיה עליכם, כבוראים, לפתוח לבד.
ככל שתתרחבו לממדים נוספים, יפתחו לכם מפתחות נוספים, עד שלא תזדקקו עוד להתגבש בחומר.

חמישה מפתחות יינתנו לכם בעבור חמישה ממדים בהם אתם פוסעים,
וכשתנועו באהבה אלוהית בין הממדים השונים, יפתחו מפתחות וצפונות נוספים.

לנשמתכם חמישה רבדים: נפש, רוח, נשמה, חיה ויחידה.
היות ואתם פוסעים בממד החמישי, הרי שרובכם איחדתם את חמשת רובדי עצמיותכם.

צופן דמכם בנוי אף הוא ממערך מולקולרי של חמישה מרכיבים. מרכיבים אלו מצויים בתנועה קוונטית מתמדת תוך מפגש, תנועה וריקוד, יצירת פוטוני אור
והתהוות אינסופית מחודשת.

לפניכם חמשת המפתחות לתכנות וקידוד דמכם:

א. ריק אינסופי מתוכו יצא הבורא (כנגד אותיות "ברא")

ב. שלוש אותיות השי"ת – סמל האין-סוף (ברא שי"ת)

ג. צירופי שילוב 12 התגלויות של  יהוה.

אלו ארבע אותיות המתגלות בשנים עשר רבדים שונים.
לכל רובד עומק משלו.
יהוה הם ארבעת בסיסי הדנ"א.

ד. שלוש אותיות הצפנה שלכם  (ברנ"א RNA)

 ה.  שתי אותיות רב-ממדיות נוספות שמגיעות מן ההורים.

ההורים מטביעים את חותמם בצופני תמסורת הפולימרים.

יוצא שכל אדם מורכב מצופן רב-ממדי של 12 שכבות בעלות צירופי אותיות.

 12 השכבות הן כמניין שבטי ישראל.

אבי שנים עשר השבטים הוא יעקב.
האם אתם זוכרים את חלום יעקב וסולם המלאכים?

הסולם הוא סולם הדנ"א.
בדנ"א רוטטות אותיות עבריות.

מלאך הינו צירוף ספציפי של אותיות הקודש.

מזה עידנים, אותיות המלאכים מחכות לכם להפעלה.
הן מצויות שם, ברטט ובתמסורת רב-ממדית.
 

יוצא מכך שקיימת נסיבתיות צירופים של 12 אותיות בחלל ובתנועה,
תוך פליטת אנרגיית חיות ואור במציאות מתהווה של פוטוני ונייטרוני האור.

לצירוף יהוה 12 דרכי מציאויות והתהוות מתמדת.

בכל גלגול או לעתים בתקופות חיים שונות, אתם בוחרים
להיות מקודדים וצרובים על-פי אחת מדרכי התגלותו של הבורא.

יש תקופות בחייכם הרב-ממדיים, בהן תהיו צרובים ומקודדים באותיות "אהיה",
יש פעמים בהם תבחרו ב"שדי", וכן הלאה.
היות ואתם הבוראים, אלו התנסויות שונות שלכם,
תוך בחינת אלוהותכם ולמידת עצמכם בחלל הרב-ממדי בתוככם.

לכן נאמר לכם בראשית מטריקס הבריאה כי השם הוא "אלוהים"
כי הוא מכלול של 12 ממדים בהם צרובים צפונות ויקומים.

כשתסיימו להתנסות ותאחדו את שנים-עשר שמות הבורא בו-זמנית,
תהפכו לאחד בתוככם.
אז תהפכו ליהוה בעצמכם כי הוא אתם.

וכשתהפכו ליהוה, תחלו לשמוע תמסורת צליל בין חלקיקי עצמיותכם,
ותוכלו להיות בוראים ויוצרים יקומים בעצמכם.

אותיות בתנועה הן הממד הקיים של הבורא.
הן מרפאות כל דבר ומהוות שורש של כל הקיים ביקום.

22 אותיות כנגד 12 היכלות,
12 ההיכלות הם 12 מציאויות הבורא בדמכם.
והדרך לאיחוד ולהתמרת הממדים שלכם.

12 היכלות אלו רמוזים לכם במניין שבטי ישראל (בני יעקב), והם יצאו
מן הגנום הראשי של יעקב (ישראל) – הלא הוא אתם.

 צירוף שלוש אותיות ההצפנה שלכם יוצר שילוב מקודש,

מספר תוצריו הסופיים לא יעלה על 9 (3*3).

זהו השילוש הקדוש שעליו מדברים הנוצרים.

שילוב זה הוא של הבן, האב ורוח הקודש.
בשילוש זה אות אחת תילקח משמים – צרוף האותיות מעל לשמכם במטריקס הבריאה.
אות אחת של שמכם,
ואות שלישית הנלקחת באותיות הצופן התנכי שמתחת לשמכם.
צירופים אלה הם הקודונים של הרנ"א ((RNA.

בחירת וצירוף האותיות היא בחירת הנשמה עצמה.
האדם הוא הצלם היחידי בעולמכם הבוחר את צופן אותיותיו ומבנה רקמותיו.

ישנם מרכיבי גנום קבועים, אך דעו שעל אף קביעותם, הם נעים במחזוריות
ובתנועתם  משתנים.
מרכיבי התכנות 
המשתנים הם בין היתר, צירוף שלוש האותיות.


מרכיבי תכנות והצפנת צירוף שלוש האותיות נפתח לכם,
בעזרתו אתם יכולים להצפין תמונה, סרט, או רטט אותיות של עתידכם.

אחדות מציאות האל בתוככם, והשמיעה הפנימית

האם הרגשתם פעמים רבות כי שולטות בכם תכונות שונות, מחשבות סותרות רצונות וצרכים מנוגדים.
כל אחד מכם מפעיל בתוכו שוב ושוב היבטים שונים של אלוהות זו.
חוויות רגשיות אלה, הן שמאפשרות לכם לצמוח רוחנית ולהשתנות.
בכל פעם עובדים אתם על ביטוי ורטט אחר של עצמכם.

בכל גלגול ולעתים בגלגולים ממושכים, תתמקדו בגילוי זה או אחר של אלוהותכם.
בכל שלב רוחני של חזרת ואחוד עצמכם הרב-ממדיים, הנכם עובדים
וחווים היבט אלוהות אחר על שני צדדיו:

אור, והעדר אור – חושך
שם וכאן
פעם אתם חווים אור והארה
ופעם התרחקות ואפילה.

דעו לכם, הכול הם אחד,
זוהי התנסות הבורא בהיבטיו של 
שני צדדיו. 

כל צופן בריאת היקום שנברא בשבעת ימים מצוי בתוך דמכם.
כל בריאת היקום וצירוף אותיותיה, מוטבע בדמכם.

יבוא יום ובו תגלו מבחינה מדעית את המידע הניתן לכם.
אתם תדעו לסדר מחדש ולהפעיל את כל רטטי המטריקס,
ותודעתכם המלאה תושב לכם.

בעוברכם בין ממד לממד יפתחו בפניכם צפני קידוד אחרים.

לאחר שתנועו לממד השביעי תנוחו ותנפשו ותמצאו בריק וחוסר תנועה,
כי אז תבינו את מהות קיום הנפש שלכם וקידוד מציאויותיה הרבות.

כשתסיימו את מחזור הבריאה יגיע היום השמיני.
אז גם תוכלו להשיל קליפתכם כי בהגיעכם לממד השמיני,
תתאחדו עם האין סוף.

ללא אהבתכם את עצמכם, יהוה לא יוכל להתהוות בהווה נצחי.
 יהוה הוא הווה בבריאה ויצירה מתמדת, של הבורא את עצמו,
ואתם בתוכו והוא בתוככם.
כי מה שמחוץ לכם, משתקף ממהות פנימיותכם ומציאותכם.
והוא אוהבכם ואתם אותו,
והוא שלכם ואתם מצלמו.

דעו כי המחולל החיצוני לתקשורת מחוץ לעצמכם הוא אותיות שמכם.
אותיות אלו מקרינות ברטטי אור את השדה המקיף של הילתכם.

נשמו את אור הבריאה תוך חיבור שמים וארץ.

זהו השער לאלוהות שבכם.
שום אלוהות לא תיכנס ללא שתפתחו את השער.

.

ברגע שתפתחו שעריכם, יחל קשר רב-ממדי בין כל חלקי העצמי שלכם.

תחושת הנפרדות תסתיים, כי איחדתם את כל חלקיכם.
כשתחברו את כל החלקים תחלו לשמוע את האלוהים שבכם.
תקשורת זו היא החשובה ביותר לפני כל תקשורת חיצונית אחרת.
כאשר מדברים שוב ושוב על תודעת משיח, אל תאמרו "משיח" אלא משיח (בניקוד צירה, מלשון שיחה). הקשיבו והכינו עצמכם לשיחה עם האלוהים שבכם.
אלו הם ימות המשיח, בהם אתם משוחחים עם עצמכם ומאחדים את כל הממדים שלכם.
וזהו שנאמר:

שמע ישראל יהוה אלוהינו יהוה אחד",
ע"י השמיעה הפנימית של יהוה שבתוככם אתם הופכים לאחד.
זוהי השמיעה הפנימית שלכם את עצמכם.
יהוה הוא אתם והוא אחד.
יהוה מצוי בכל פירור ובכל שביב שביקומכם.
אין אחר מבלעדי 
יהוה אלא הוא עצמו.
ובעת שאתם יודעים שאני אחד, דעו כי אני מצוי בכל.
כולכם אחד. כולכם יחד. אינכם נפרדים.
יוצרים אתם את יקומכם בכל רגע אפשרי,
כל מחשבה שלכם היא יצירה.

בררו מחשבותיכם בקפידה רבה כי יש בהם יצירה.
בררו בקפידה רבה את רגשותיכם כי הם מקרינים החוצה בכל רגע נתון.
שלחו אהבה עד כמה שתוכלו.

הלב שלכם מקרין החוצה תדר אלקטרומגנטי עצום היוצא מגבולות גופכם.

האם שמתם לב שכשאתם חושבים טובות על אדם הוא יחזיר לכם אהבה במהירות.
כאשר אתם כועסים, אתם מקבלים את הכעס בחזרה אליכם מיידית.
אתם כמו מטוטלת  שנעה מצד לצד.
שלחו אהבה בעוצמה, ומטוטלת היקום תשיב לכם את עוצמת אהבתכם.
שלחו חמלה בעוצמה חזקה עוד יותר והיא תשוב אליכם.
כל עולמכם החיצוני משתקף מתוככם.

הדרך והמפתח לאהבה ולתכנות רב-ממדי הם אהבה ואיחוד שלושה מפתחות בגופכם.
…"בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך".

בתכנות עליכם לאחד את הלב, הדם ומאודכם.
הלב הוא לבבכם אשר מנקה מתמיר ומחדש את מחזור דמכם.
דמכם הוא נפשכם ובו מפתח בריאתם ויצירתכם.
הבנת מפתח "מאודכם" תינתן לכם לאחר אהבת ואיחוד חלקי העצמיים שלכם,
אשר מצויים ומתהווים בתנועת אור מתמדת בדנ"א שלכם.

כיצד יכול אדם לאהוב עצמו?
ישנם הרבה אנשים אשר סולדים ממראם מדמותם או ממעשיהם הקודמים.
עליכם לדעת, כל מה שעשיתם עליכם לאהוב לטוב ולרע. אלו ההתנסויות של הבורא עצמו.
אתם חיים בעידן בו כוחות האור יגברו רק על-ידי אהבת אמת, שתרפא כל תא בגופכם.

חבקו את עצמכם, אהבו את עצמכם, זהו המסלול לכבישת האלוהות שבכם.
אתם אהובים ומוערצים ע"י כוחות הטבע. מי ששופט אתכם הוא אתם את עצמכם.
אתם מושלמים, יפים ומוארים כפי שאתם.

כיצד יכולים אתם לאהוב את דמכם?

כי בדמכם מפתח בריאתכם ויצירתכם,
והוא מצוי בין קידוד חמש המפתחות לתכנות שניתנו בידיכם.

וכשתאחדו את שנים עשר ביטויי המציאות שלכם,
תחלו לשמוע את תמסורת הפולימרים בתוך גופכם.
והם לוחשים לכם ללא הרף בתמסורת פוטוני אור מקודדים:

"ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד".

אמן!

* בראשית ברא שי"ת, ואין אלו אותיות אלא סמל בתנועת אור פולימרי, המייצר סיבי אור במהלך תנועתו.
השי"ת (8=300+10+400) הוא מפתח השמונה (8).  אם תטו אותו על צדו יתקבל סמל האנלמה והאין סוף.
סמל זה מופיע אצלכם פעמים רבות בממצאים ארכאולוגיים ואתם משתמשים בו לשימושים מתמטיים ולצורך הבנת חוקי הפיזיקה.
סמל זה הוא מוקד יציאתו של הבורא מעצמו.
כך אתם תצאו לתכנות מתוך הקרנת צירוף אותיות אלו במרחב הילתכם או בהחזיית סמל זה והחדרתו בסיבי רטט ואור לתוך הדנ"א בדמכם.

עליכם לדעת כי בשלב זה לא היה האל אחד בעצמו אלא צומצם אורו לשניים.
וביניהם מתוך יצירה ועשייה, שתי מילות מנוחה-ברא ,

סמל האנלמה האין סופי הוא תמסורת עין הורוס כפולה המעידה על תמסורת דו-כוונית בשני ממדים.
דמיינו את סמל האין סוף באופן תלת ממדי ודעו כי זו תמסורת הפולימרים הדנ"א בגופכם הלוך ושוב, חזור והלוך.
יחד אלו שתי ספירלות המפיצות אור יקרות ומטביעות בכם דרכי חשיבה חדשות.
התמקדו בצורה זו חדשות לבקרים וחושו ברטט שלה.

תמסורת הפולימרים בדנ"א עובדת בצירוף אותיות הקודש של שי"ת.