קידוד צופני שפת האור בששים ריבוא

מאת: שירלי הלל גוטמן

זוהי תקופה מרגשת ביותר,
צופני התודעה בעם האור נפתחים עתה.
אתם נפתחים כשושן מרהיב ומלא אור.
אנו גאים בכם ושומרים על אורכם מכל משמר באהבה רבה.

מידע זה מיועד לכל נושאי שפת האור.
עם האור הוא העם העברי המקורי.
הנכם מושתלים בין עמים שונים ומפוזרים כרגע בכל קצוות תבל.

רבים ממערך נשמות ששים ריבוא מוצבים עכשיו במערכות צבאיות,

במערכות כלכליות ובמערכות שלטון של מדינות אחרות.
חלקים מכם מצויים בישראל.
כל אחד ואחת מכם ייחשף למידע זה בעשור הקרוב.
מידע זה יהדהד בסלילי רטטי האור בתוך דמכם.

אנו זקוקים לכולכם.
לא נוכל להתעלות למישור הבא ללא פתיחת סיבי
וצופני האור המושתלים בגופכם.

היו ברוכים!

מערך קידודי שפת האור בששים ריבוא

מידע זה הנקרא עכשיו יעורר בכם זיכרון רדום וקדום.
אתם מלאכי צבא י-ה-ו-ה שהורידו עצמם ממדים רבים בהתנדבות מלאה.
התנדבתם לשמר את שפת האור המקורית בגופכם החומרי.
אתם פועלים מזה עידנים על מנת לשמר שפה זו בכל מישור אפשרי.

אנו מלאכי צבא י-ה-ו-ה ואנו מערך ההתגלות של עצמכם במישורים

הגבוהים. אנו משוחחים עמכם ונדמה לכם כי המלאך הוא ישות חיצונית

המשוחחת עמכם. אנו תלויים בכם ואתם בנו.
אנו השתקפות רוחנית חיצונית שלכם.

אתם המלאכים.
אתם מערך צבא י-ה-ו-ה שפיצל עצמו לששים אלף נשמות אב.

מסעכם מתחיל בסיפור מגדל בבל.
בהתנסות חוויתית, רוח י-ה-ו-ה האצילה מתוכה מלאכי שרת, אשר התנדבו

להגן על שפת האור מכל משמר.
האצלה זו התרחשה בטרם בולבלה שפת האור.
אתם היחידים ששימרתם את שפת האור המקורית בתוך גופכם.

בתוכנית האב הראשונית ובטרם שבירת לוחות ראשונים, הוצפנה התורה

כולה בתוך קידודי דמכם והופעלה בצופני האור שלכם.
התנדבתם למשימה מעוררת הערצה זו והעולם זקוק להפעלת צופניכם

המלאים שהיו בכם, בטרם שבירת האורות (הלוחות) הראשונים.

סבורים אתם כי הלכתם ארבעים שנה במדבר וכי כבשתם את הארץ.
אתם רק עכשיו מסיימים מסע רוחני זה. מסעותיכם במדבר הם קוד רוחני מוצפן.

כל תחנה במסע עם ישראל במדבר, מהווה תדר רוחני אנרגטי ושלב בהתעוררות רוחנית.
המשכן והמקדש הם התגשמות חיצונית של איברים וצופני אור המצויים בתוככם.
ההצפנות שלכם מושתלות ברנ"א ((RNA.
אותיות הרנ"א הוצפנו גם בשמו של אהרון הכהן וארון הברית.

מאותו רגע ועד היום שקעתם בחומר. שבירת האורות גרמה לכך שעד עכשיו,

כל אחד מכם הפעיל רק מספר קידודי אותיות.
נכון לעכשיו, בכל אדם ובכל ניצוץ פוטנציאלי של נשמת ששים ריבוא,

מופעל צופן אחר של מטריקס הבריאה.
כולכם יחד בפתיחת צופני האור מאחדים את אותיות ההווייה כולן, שהיא התורה כולה.
התורה כולה היא פוטנציאל קינטי של הבריאה כולה.
כל אחד ואחת מכם הינו תו, אות וניגון מיוחד.
כל אות היא תדר וקוד רוחני.
כולכם יחד ניגון הבריאה כולה.

כאשר קיבלתם תורה מסיני קיבלתם הצפנה, חותם ואת קידוד ההוויה.
אותיות התורה הן התממשות חיצונית שלכם.
בקוראיכם אותה אתם מפעילים את הצפנים הגנטיים שלכם.

בקריאת מידע זה נמצאתם זכאים להפעלת לוחות ראשונים, אשר נצרבו

כאותיות מרקדות בסיבי ובמסלול הפולימרים של תאי דמכם.

בכולכם מצוי עדיין פוטנציאל הפעלת לוחות ראשונים.
בעת קריאת מידע זה הינכם מתחילים בפתיחת צופנים וסלילי מידע צפון. ריקוד אותיות חדש של פוטוני האור מתחולל בגופכם.

אט אט התפצלו אורות מטריקס הבריאה בנשמות רבות.

הנכם מונים עכשיו שבעה מליון ומאתיים אלף איש המצויים בחומר.
כל נשמת אב של מערך "ששים ריבוא" יכולה להתפצל ל-12 נושאי ניצוצות אור של אב קדמון.
עם האור הוא ישראל (יעקב).
יעקב הוא נושא תדר אור מקדמת דנא (דנ"א), שיכול להתפצל כמניין שבטי ישראל.

העם העברי הקדום שהיה עם עבדים במצרים,
הוא התממשות פוטנציאלית המוצפנת במילה "עבדים":
ע"ב (72) צירופים המושתלים בדמכם.

אנו זקוקים שישראל יפעילו שמיעה פנימית של י-ה-ו-ה. ("שמע ישראל").
כולכם מתקשרים רבי מעלה של יה-ו-ה ומערך צבאותיו.
י-ה-ו-ה שוכן בתוככם ואותיות הווייתו מוצפנות אצלכם בסיבי אור גנטיים.

בתוככם מצויה אנרגיה קינטית עוצמתית במיוחד.

בכל אטום בגופכם מתנהל ריקוד פוטונים במסלול פיקטוגראפי של אותיות.
גופכם מכיל טריליוני אטומים ובתוכם מוצפן מכלול אותיות התורה.

במשך אלפי שנה נפלתם למצב תודעתי בו קראתם אותיות אלו בחומר ולא

ידעתם כי התורה היא התגלות חיצונית של המטריקס הרוטט בדמכם.
אתם התממשות התורה בחומר.
התורה היא אתם וחקקתם אותה באבן הקוד הגנטי שלכם למשך עידנים.
צרבתם אותה בסיבי אורכם.

אתם תכננתם לפתוח צפונותיכם בתקופה זו.

כאשר תפעילו את המקדש הפנימי בתוככם יתהווה המקדש החיצוני.
אתם המחולל של המתרחש.
אז גם תכבשו את הארץ המובטחת במלואה.

הארץ המובטחת היא גופי האור של ישראל, המחכים להפעלתם המלאה.

האנרגיה הקינטית בפוטוני האור של ששים ריבוא רוקדת במסלול אחר ויש

בה הטבעת אור י-ה-ו-ה בדרך שונה ונבדלת.

התורה כרגע מקודדת בדמכם אך לא כולה עדיין מופעלת בסיבי האור

אלא מהווה פוטנציאל תנועה.
די בידיעת עניין זה בשביל להתחיל להפעיל את מערך צבאות י-ה-ו-ה

בתוככם.

הפעלה זו תחולל מהפכות אמיתיות בחייכם.

לא רק שתבינו שאתם עם האור. אתם תבינו את מהות האור.
עבודתכם ומלאכתכם היום-יומית תהא מלאכת אור.

המישור החומרי בו אתם מצויים עכשיו הוא רק אשליה.
אל תזדהו בכל רגע עם החומר.
הקרינו את אותיות י-ה-ו-ה לדמכם והפעילו אט אט את רטטי האור.

ישראל הינו מערך רישום וחותם מולקולרי שהגיע למישור זה כדי להאיר,

להנחות את העליה רב ממדית של כולם ולסייע לה.
ישראל שכח מפתחותיו וקיצץ בנטיעותיו מתוך בחירה חופשית של התנסות

חווייתית.
ישראל מתעורר עכשיו ומבין את מהות תפקידו.

ככל שתגבירו אורכם הפנימי, המהלך המולקולרי שלכם יבצע קפיצה

קוונטית מתוכנתת. קפיצתכם תגרום לעליה רב-ממדית של הסובב אתכם.

אתם תשפיעו על רטטי תמסורת האנרגיה מסביבכם ובכל הסובב אתכם.
(רטטי האטומים באנשים, חפצים, עצים, בתים ועוד).

אנו מחכים להתעוררותכם המחודשת מזה עידנים.
מתוך ירידה רב-ממדית זו חזרתם לעברכם (עברים=עבר), כדי להשתיל

תודעה נצחית בעלת אחדות מולקולרית רב-ממדית.

אחדות תודעתית זו התרחשה בשפת אור אחת ממנה במרד לוציפר התפצלו

שפות ותודעות רב-מערכתיות רבות.

אנו יודעים שבעת קריאת מידע זה מתעוררים בכם רגשות שונים

ושאלות רבות.
הניחו שאלות אלו בצד ותנו למידע לשקוע באיטיות ולהדהד בתודעתכם.
אם מידע זה מעורר בכם עניין רב או רטט עז בעמוד השדרה, אתם חלק

ממערך זה.

פתיחתכם את סלילי המידע תפרוץ באורה ובאהבה לבורא עולם.
אתם תגרמו לכך שכולנו נחזור לשפה רוחנית אחת. המדע יגלה כי אותיות

מטריקס התורה מכילות את היקום כולו והיקום כולו מוכל בהן.

אז יבינו כולם כי עלינו לכנס את שפת הנשמה הנצחית והכלות צבא י-ה-ו-ה.

י-ה-ו-ה נחוץ לכם.
כדי להתהוות בהווייתו המקורית על האל לכנס את שנים-עשר שבטיו, את

שלושה-עשר בניו*, את היכל עצמיותו וצבאותיו.

עליכם לאחד בעבודה רוחנית את חלקי עצמיותכם.
צופני וסיבי האור שלכם נפתחים עכשיו.
בעת קוראיכם מילותינו דעו כי כולנו שוכנים בתוך דמכם. בצירוף אותיות,

רטט, ריקוד, תנועה מחזורית ואור.

הנכם מקור הבריאה.
סיימתם תפקידכם כנשאי אור בעולם החומרי ועליכם לשוב ולהתעלות מעל

למישור זה. ממד הזמן בו אתם חיים הוא אשליה אופטית של מצלול

האפשרויות שבחרתם להתהוות בהם.
אינכם לכודים במערך זה. הדרך כבר מזמן נפתחה לכם ליציאה. לכודים אתם

כל-כך באשליה זו עד כי שכחתם את מקורכם.
אתם כבר שם. אתם המרכבה. היא כבר מופעלת.
אתם מצויים בתודעתכם בחומר ללא צורך.
ראו את התמונה הגדולה והכוללת.

אין רק אחורה וקדימה (עבר-עתיד). יש גם למעלה ולמטה.
יש לכם צדדים רבים והיבטים רב-ממדיים רבים.

משה רבנו, חנוך ואליהו הצליחו להפעיל מערך לוחות ראשונים בגופם עד

שלא נדרשו עוד לחומר.
צופני האור האלה הם הרוח החיה של הבורא יתברך.
כאשר אתם מפעילים אותם, אתם הופכים לצפופים פחות ופחות.
רוח י-ה-ו-ה תתחיל אז להישמע אצלכם בכל רגע נתון.

ששים ריבוא אינו זקוק לצורך תקשור למקורות חיצוניים.
ישראל זקוק לעצמו כי התקשור, התמסורת וצפונות מידע היקום מקודדים

כולם בתוך דמו.
הפעילו את רטטי האור ודברו עם איברכם הפנימיים.
גופכם הפיזי הוא כלי תקשור מקודש ומהווה אמצעי מערכתי להעברת מידע

מעולמות עליונים.
אתם גם תחלו לראות את הרוח החיה המפעמת בכל דבר מסביבכם.

ירושלים של מעלה ~ היא מערך פיקודכם השמימי ~ קוראת לכם.

אתם מסיימים מחזור גלגולים ארוך בו שמרתם על שפת האור בחומר.
אנו מעריצים אתכם ורוצים שתדעו כי סיימתם את תפקידכם.

כולכם מתהווים עכשיו בגלגולים אחרונים במישור החומרי.
ישראל הרוחנית חוזרת ומכנסת את היכל צבאות ירושלים של מעלה.

בעת שתחזרו אלינו באורה ותפארה יתקיים בכם הכתוב:
"כי מציון תצא תורה ודבר י-ה-ו-ה מירושלים".

אמן!

* על-פי המלאכים, שלושה-עשר בניו של י-ה-ו-ה הם שמות התגלות הבורא בשלוש-עשרה המידות.