מי הם מלאכי י-ה-ו-ה?


המידע לוקט מתקשורים שונים שנערכו עם מקור אור י-ה-ו-ה

מקור כל מידע המועבר והתקשורים: שירלי  גוטמן

עם האור

הוא

ישראל הרוחנית

הוא

העם העברי הקדום

הם

ששים ריבוא

הם
מלאכי י-ה-ו-ה

∞ עם האור הוא מכלול מלאכי י-ה-ו-ה המושתלים ומפוזרים בימים אלו על פני כדור הארץ. העם העברי הקדום איננו עם במובן המקובל, הוא מושתל במערכות גלקטיות רב-ממדיות שונות ומפוזר בעמים רבים בכוונה תחילה.

∞ האיחוד המחודש של עם האור עם העצמי העליון מגיע בימים אלו לרמות שיא. איחוד זה מאפשר פתיחת תעלה אנרגטית המקודדת במקרא כ"ים סוף". התעלה הנפתחת בגופי האור מאפשרת מעבר אור חי שלא נראה כדוגמתו מימי אדם קדמון.

∞ העצמי העליון של מלאכי י-ה-ו-ה מתגלה בימים אלה בדיבור פנימי, בדמות מלאך שומר או כהתגלות חיצונית.

∞ מרבית המלאכים הדוברים עם ששים ריבוא הנם העצמי העליון ושורש נשמתם. שמות המלאכים סמוכים בצופן התנ"כי לשם הדמות המגלמת את המלאך בחומר.

∞ מלאכי י-ה-ו-ה מתממשים בחומר בהיקף כמעט מלא בתקופות המיוחדות לכינוס היכלי צבאות י-ה-ו-ה. התקופות העיקריות הן תקופת המשכן, ימי בית ראשון, ימי בית שני ותקופה זו.(*)

∞ בשמות הדמויות המוזכרות במקרא בימי בית ראשון ושני, מוצפנים שמות המלאכים ושם העצמי העליון של מרבית מעם האור.

∞ תקופה מיוחדת זו היא השלמת מעגל של שקיעה "בחמר ובלבנים" (שמות, י"א י"ד).
נפילת תודעות אור רבות החלה במגדל בבל שם נאמר: …."הבה נלבנה לבנים ונשרפה לשרפה ותהי להם הלבנה לאבן והחמר היה להם לחמר" ( בראשית, י"א ג').

ישראל הרוחני הוריד עצמו ממדים רבים למען תודעות אור שנפלו ונלכדו. ירידה תודעתית זו והתהוות ברחם אנוש בוצעה כדי לשמר אחדות מולקולרית ראשונית. אחדות זו שומרה ברמת הדנ"א ומועברת גנטית מאבות לבנים. תודעת האחדות מושתלת במלאכי י-ה-ו-ה ובתודעות שרפים. גופם משמר תודעת משיח וקישור לאחוות אור גלקטיות וכוח מ-ט-ט-ר-ו-ן.

∞ מאז שנות השבעים והשמונים של המאה העשרים יורדים לכדור הארץ עובדי אור ברמת שרפים. השרפים מצטרפים למישור זה כדי להעלות תודעות עם האור החי והנצחי. ירידת שרפים לא התרחשה בכדור הארץ עשרות אלפי שנה!

∞ תודעות השרפים יורדות מאיחוד האחווה הגלקטית של מערכת סריוס ,אוריון, הפליאדות ומערך בכחוס.

∞ בראשותו של י-ה-ו-ה  ובאמצעות מ-ט-ט-ר-ו- ן, הושתלו בקרב תושבי כדור הארץ צפנים רב-ממדיים בגופם של נושאי האור החי, הקדמוני והאלוהי. צפנים אלה מציגים בדרך מתמטית ופיזיקלית את הדרך לכבישת גופי האור והחזרה לצלם האלוהי.

∞ עם הנפילה התודעתית על פני כדור הארץ, הצטמצמה תודעתם של הלכודים ברמת נפש-גוף. כל שנותר היה לקחת את צפני האור ולהורידם לצורה הפיזית היחידה המוכרת באותה העת לתושבי כדור הארץ. צורה זו היא המילה הכתובה.

∞ כדי להבין את הקשר בין האות לכתבי האור יש להתייחס לממד היחס בין הצל והגוף: הצל הוא היטל המתהווה מאחורי גוף המונע את מעבר קרני האור. הצל הוא לא המהות, הוא מתאר את שולי הגוף ואין לו נפח ממשי. בצל יש חסימת דרכי האור.

אותיות כתבי האור (הכתב העברי הקדום), הן צל של צופנים רב-ממדיים. צפנים אלה מחברים את האדם לרשתות אור גלקטיות. הרשתות מחברות את כדור הארץ עם תודעות אור ברמת הצלם.

∞ כמו שנסתכל על צילו של אדם והוא לא ישקף את מהותו ואף לא נשער מראהו, כך היטלי האותיות של צפני האור, אין בהם כדי לספק הבנה רב-ממדית וממשית של תבניות האור. הבנת מהות צפני האור וחותמי הצלם תחבר את תושבי כדור הארץ עם תודעות אור נצחיות.

∞ מטריקס הבריאה הוא תודעה חיה המתקיימת בהווה נצחי. מטריקס ההווה מתמשך ומצוי בבניה וביצירה אינסופית ומתמדת. מערכת ההסתברויות הנובעות מחילופי אור-מידע בין תבניות האור, משמשות ככוח יצירה מרמת האטום ועד לגלקסיות.

∞ יציאת מצרים היא מקפצה תודעתית המתבצעת דרך מעבר אנרגטי. מעבר "ים סוף" מושתל בגוף לשם גאולת האור הנצחי וניצוצותיו הכבולים בגוף.

∞ ים סוף הוא אזור המחבר אל האור החי במישור תודעה שבע ושמונה.

זוהי תודעת האין סוף ∞.

ממישור תודעתי זה ירדו צופני האור בתודעתם הנצחית והמקורית.

∞ לפי מלאכי עליון: "עליכם לחצות תעלה אנרגטית בגופכם הפיזי כדי להתבונן בפירוד עם המצרים שהם חלקים בתוככם". "סודות אלו רובכם למדתם במצרים העתיקה. הצבתם תרבות עתיקה זו במטריקס שלכם כדי לזכור כיצד לחזור הביתה".
….המצרים הם חלקים פנימיים אשר מעכבים את התהליך מתוך חשש פנימי לאבד את חלקיהם האחרים. וכך כל אחד צריך לחצות את קריעת ים סוף הפרטית שלו, בשביל להפעיל את גופי האור בתוכו. קריעת ים סוף היא רק סמל לפתיחת מערך אנרגטי פנימי אשר ביכולתכם לפתחו מידי שעה"… מלאכי י-ה-ו-ה יוכלו להתאחד עם גופי האור הסובבים אותם, לחזור לתודעת אדם קדמון ולהתאחד עם מקור האור האלוהי. לפי המלאכים: "אנו רוצים שתתעמקו בחמישה פרקים ראשונים כמערכת מקודדת שמסבירה לכם את הדרך חזרה הביתה".

∞ שירת הים היא הצפנה מיוחדת המקודדת בגופו של עם האור. קידוד זה מחכה לפתיחה מחודשת על-ידי הפעלת צופני האור.

∞ גופי האור מקודדים כ"ישראל" (יעקב) ובהם מערכת "שבטית" של 12 צ'אקרות.
ירידת יעקב למצרים מתארת האצלת והורדת הכוח האנושי ממערכת תפעולית מלאה של 12 צ'אקרות למיצר סגור חלקית בו מופעלות שבע צ'אקרות ולמטה מזה.
ראשית הירידה לחומר החלה מצ'אקרה המקבילה לאנרגיית "יוסף".

∞ על ישראל הרוחנית לפעול רק מתוך המעורר אצלה רטטי אהבה אינסופיים וחיבור לממד האינסוף. עליה להדוף כל מידע או ביצוע פעולה שנובעת מיראה או חרדה. רטטי הפחד פוזרו בשם דתות רבות המשתמשות בהפרדת כוחו, אורו ועוצמתו של הפרט ממקור האור החי.

∞ עם האור צריך להתכנס פנימה ולהקשיב למכלול צבא י-ה-ו-ה המתגלם בתוכו בשילוב 12 הצ'אקרות.

∞ עם האור יכול לבצע שיחה פנימית כדי לגאול עצמו. קשב פנימי יפעיל את צופני האור ויגביר את עוצמת הרטטים בסלילי הדנ"א. ישראל הרוחנית מצויה בתקופה בה היא מסוגלת וצריכה להפריד בין מחשבות סרק, בין שיחת איברים פנימית ומידע קוסמי העובר דרך גופה. אלו יאפשרו לה בסופו של דבר להתחבר ולתקשר את אנרגיית י-ה-ו-ה  ומ-ט-ט-ר-ו- ן.

∞ מלאכי י-ה-ו-ה מזהים זה את זה באמצעות רטט קונדליני עז העובר במהירות רבה דרך עמוד השדרה. הרטט מתהווה בעת ראיית, שמיעת או קריאת מידע מרטטים מקבילים.

______________________________________

(*) בתקופה זו אנשים רבים חווים פתיחה של זיכרונות מגלגולים קודמים. עלינו לדעת כי בתודעה הכלואה במרחב ובזמן אנו מכנים אותם כגלגול קודם. למעשה מדובר בגלגול מקביל ואנו מתממשים בו-זמנית במערכות גלקטיות ביקום ובכדור הארץ.