לעורר אהבה אלוהית

ברכות מאורין

אני שולח אהבה מליבי אל ליבכם, ומברך אתכם בעזרת תשדורת של אהבה קורנת. אני מזמין אתכם לעבוד עם הרצון האלוהי על מנת להעיר את האהבה האלוהית שבקרבכם. אהבה אלוהית היא היבט של רצון אלוהי, וניתן להרגיש בה בצורה הרבה ביותר בעזרת הרצון לאחד. אתם עשויים לרצות להתמקד ברצון לאחד, עם זאת, תגלו שמועיל לעבוד עם כל האיכויות של הרצון האלוהי על מנת לחזק את היכולת שלכם לדעת ולחוות אהבה אלוהית.

משכו אליכם את הרצון ליזום כדי ליצור חוויה חדשה של אהבה. הרגישו את העוצמה של הרצון הזה לעורר את מרכז הלב שלכם ולשחרר כל דבר אשר ניצב בדרככם לבטא אהבה אלוהית. רצון זה הוא מעין כוח חשמלי שאתם יכולים להביא אל מרכז הלב שלכם על מנת להעיר אותו, כשאתם יוצרים שדה של אהבה סביבכם. כאשר אתם מעוררים את האהבה האלוהית בעזרת הרצון ליזום אתם זוכים במודעות חדשה, בתגליות, בתובנה ובהבנות אודות הדרך לאהוב. הבחינו בתגליות ובתובנות אלה ושתפו בהן, אם אתם בוחרים בכך.

התחברו עם הרצון לאחד כדי ליצור יחסים אוהבים, וכדי להכיר במה שטוב ויפה באחרים. דרך הראיה שלכם של הנשגב שבהם, אתם יכולים לעזור להם להביא לכדי ביטוי צדדים אלו. זוהי אהבה אשר מאחדת את האישיות עם הנשמה ושהופכת את כל הדברים לשלמים.

חושו ביותר אהבה בלתי מותנית כשאתם מעוררים את מרכז הלב שלכם עם הרצון לאחד. תנו לאהבה לזרום מכם כלפי חוץ, אהבה נדיבה שאינה זקוקה לדבר בתמורה. הקרינו אהבה שהיא מגנטית לכל שהוא טוב ויפה. אהבה אלוהית היא אהבה חכמה ועדינה שמבטאה את עצמה כרצון טוב כלפי האנושות כולה. אהבה אלוהית היא תחושה של אחדות עם אחרים ועם כל החי. היא מבוטאת כטוב לב, כהכלה של הכול, כחמלה, כסלחנות, וכאי גרימת נזק. שימו לב לדברים שאתם מושכים אל עצמכם כאשר אתם מקרינים אהבה אלוהית.

התחברו עם הרצון להתפתח, כשאתם מושכים אותו אליכם כדי לפתח את מרכז הלב שלכם. מרכז הלב שלכם ניצת באהבה חדשה ואנרגיה ממרכז הלב שלכם זורמת אל מרכז הגרון שלכם. שימו לב כאשר אתם עובדים עם הרצון להתפתח, שאתם יכולים לתקשר אהבה, חכמה וחמלה בצורה טובה יותר באמצעות המילים שלכם ובמסגרת האינטראקציה שלכם עם אחרים. הבחינו באהבה המתפתחת שלכם ההופכת לאהבה חכמה ולא לאהבה רגשנית.

משכו אליכם את הרצון ליצירת הרמוניה כדי לשחרר מגבלות, כך שכל דבר אשר הגביל אתכם מביטוי של אהבה מתפוגג. תיהנו מיצירת הרמוניה ביניכם לבין אחרים. אתם יוצרים יופי כאשר אתם מבטאים אהבה. חקרו כל תובנה שיש לכם ביחס למה שהגביל את היכולת שלכם לאהוב ולדרך שבה אתם יכולים להשתנות את המגבלות הללו. בעזרת הרצון ליצירת הרמוניה, פנו זמן לדמיין הרמוניה מוחלטת בין הנשמה שלכם, מרכז הלב שלכם ואהבה אלוהית. כאשר אתם עושים זאת, אתם יוצרים פתח לזרם חדש וחזק אף יותר של אהבה אלוהית להיכנס אל מרכז הלב שלכם.

הביאו את הרצון לפעול כך שהמחשבות שלכם תוכלנה לשקף את האהבה של הלב שלכם ולהשיג שחרור דרך אהבה. דמיינו שאתם עומדים באורו הטהור של אלוהים. מרכז הלב שלכם הופך קורן והמחשבות שלכם הן בהירות, מנצנצות באהבה של הנשמה שלכם. שימו לב למחשבות שיש לכם, מחשבות של אהבה וחמלה.

כשאתם עובדים עם הרצון לגרום, משכו אותו אל מרכז הלב שלכם. העירו את האידיאלים של הנשמה שלכם, שהם ביטוי של אהבה. תנו לאיכות הזו של הרצון לשנות את השאיפות שלכם לשאיפות של הנשמה ולמניעים של הנשמה שלכם, כך שתוכלו לפעול כנשמה שלכם, לאהוב כנשמה שלכם ולבטא אהבת נשמה. דמיינו מצב שבו המניעים לכל פעולה שתעשו יהיו לבטא אהבה אלוהית. שימו לב אם חל שינוי במניעים שלכם במהלך השבוע לכדי הרצון ליצור יותר אהבה במקום תחושה של נפרדות.

כשאתם נפתחים לרצון לבטא, אתם יכולים לבטא אהבה בפעולה. תנו לרצון הזה להביא את האיכויות של האהבה, ולמרכז הלב שלכם להתעורר בדרך קצבית ומסודרת. מרכז הלב שלכם הוא כפרח שמלבלב, מפיץ ניחוח יפה. הוא מפיץ צליל יפה שמוציא את הטוב ביותר מאחרים. הוא קורן באור מגנטי שעוזר לקרב את כל החי קרוב יותר למקור. שימו לב לאהבה שאתם מקרינים. הבחינו באילו פעילויות אתם נוקטים כדי לחשוף את האהבה שביניכם לבין אחרים.

תנו לכל שבע האיכויות של הרצון לזרום דרך מרכז הלב שלכם, כשהן מעירות אותו. התבוננו ורשמו מה המשמעות של אהבה אלוהית עבורכם, ושימו לב גם לשינויים הקטנים ביותר ביכולת שלכם לבטא אהבה.

הקרינו אהבה אלוהית ליקום, לאנושות ולממלכות בעלי החיים, הצמחים והמינרלים ולאדמה עצמה.