להעיר את הצ'אקרה המאוחדת

אני נושמת אור דרך מרכז לבי, פותחת את לבי והופכת אותו לכדור אור יפהפה, מאפשרת לעצמי להתרחב. אני נושמת אור דרך מרכז לבי, מאפשרת לאור להתרחב, להקיף את צ'אקרת הגרון ואת צ'אקרת מקלעת השמש שלי לשדה אור אחד ומאוחד הנמצא בתוך גופי וסביבו.

אני נושמת אור דרך מרכז לבי, מאפשרת לאור להתפשט, להקיף את צ'אקרת העין השלישית ואת צ'אקרת המין בשדה אור אחד ומאוחד הנמצא בתוך גופי וסביבו.

אני נושמת אור דרך מרכז לבי, מאפשרת לאור להתפשט ולהקיף את צ'אקרת הכתר ואת צ'אקרת הבסיס שלי בשדה אור אחד ומאוחד הנמצא בתוך גופי וסביבו.

אני נושמת אור דרך מרכז לבי, מאפשרת לאור להתפשט, להקיף את צ'אקרת האלפא (כעשרים סנטימטרים מעל לראש) ואת צ'אקרת האומגה שלי (כעשרים סנטימטרים מתחת לעמוד השדרה) בשדה אור אחד ומאוחד הנמצא בתוך גופי וסביבו. אני מאפשרת לגל של מטטרון לנוע בין שתי הנקודות הללו.

אני הנני אחדות של אור, אני נושמת אור דרך מרכז לבי, מאפשרת לאור להתפשט, להקיף את הצ'אקרה השמינית שלי (מעל ראשי)  ואת ירכי העליונות בשדה אור אחד ומאוחד הנמצא בתוך גופי וסביבו. אני מאפשרת לגוף הרגש שלי להתמזג עם הגוף הפיזי שלי.

אני הנני אחדות של אור, אני נושמת אור דרך מרכז לבי, מאפשרת לאור להתפשט, להקיף את הצ'אקרה התשיעית שלי (מעל ראשי)  ואת ירכי התחתונות בשדה אור אחד ומאוחד הנמצא בתוך גופי וסביבו. אני מאפשרת לגוף המנטלי שלי להתמזג עם הגוף הפיזי שלי.

אני הנני אחדות של אור, אני נושמת אור דרך מרכז לבי, מאפשרת לאור להתפשט, להקיף את הצ'אקרה העשירית שלי (מעל ראשי)  ואת ברכיי בשדה אור אחד ומאוחד הנמצא בתוך גופי וסביבו. אני מאפשרת לגוף הרוחני שלי להתמזג עם הגוף הפיזי שלי, וליצור שדה מאוחד.

אני הנני אחדות של אור, אני נושמת אור דרך מרכז לבי, מאפשרת לאור להתפשט, להקיף את הצ'אקרה ה-11 שלי (מעל ראשי)  ואת קרסולי העליונים בשדה אור אחד ומאוחד הנמצא בתוך גופי וסביבו. אני מאפשרת ל"מהות הרטט הגבוהה יותר" שלי להתמזג עם השדה המאוחד.

אני הנני אחדות של אור, אני נושמת אור דרך מרכז לבי, מאפשרת לאור להתפשט, להקיף את הצ'אקרה ה-12 שלי (מעל ראשי)  ואת קרסוליי התחתונים בשדה אור אחד ומאוחד הנמצא בתוך גופי וסביבו. אני מאפשרת לאור המשיח להתמזג עם השדה המאוחד.

אני הנני אחדות של אור, אני נושמת אור דרך מרכז לבי, מאפשרת לאור להתפשט, להקיף את הצ'אקרה ה-13 שלי (מעל ראשי)  ואת כפות רגליי בשדה אור אחד ומאוחד הנמצא בתוך גופי וסביבו. אני מאפשרת לאור הבודהה  להתמזג עם השדה המאוחד.

אני הנני אחדות של אור, אני נושמת אור דרך מרכז לבי, מאפשרת לאור להתפשט, להקיף את הצ'אקרה ה-14 שלי (מעל ראשי)  ועד מתחת לכפות רגליי בשדה אור אחד ומאוחד הנמצא בתוך גופי וסביבו. אני מאפשרת למאהאטמה לנוע מבעד לשדה המאוחד.

אני הנני אחדות של אור. אני נושמת אור דרך מרכז לבי. אני מבקשת מהרמה הגבוהה ביותר של רוחי לזהור מתוך מרכז לבי, למלא שדה מאוחד זה לחלוטין. אני זוהרת וקורנת במשך היום כולו.

אני הנני אחדות הרוח. אני הנני אחדות הנשמה. אני הנני אנחנו. וכך הוא… וכך הוא, על פי הרצון והתכלית האלוהיים, ובשירות אוהב לאחד ולכלל.

ממטירה עליכם את ניסי המאהאטמה,

מאיה אום מאהאטמה