חיבור היבטי הזכר והנקבה הפנימיים

 מצא תנוחה נוחה, שב בגב ישר ונתמך היטב, או שכב בנוחות… עצום את עיניך.

שאף נשימה עמוקה, ובעודך נושף, הרפה את גופך….

שאף נשימה עמוקה נוספת, ובעודך נושף, הרפה עוד יותר את גופך…

שאף נשימה עמוקה שלישית, ובעודך נושף, נסה להרפות כל חלק בגופך…

אם ישנם עדיין אזורים מתוחים בגופך, התמקד בהם ונסה לנשום לתוכם רגיעה ושלווה…

המשך לנשום נשימות עמוקות ואיטיות ודמיין שאתה יכול לחוש בזרימת האנרגיה בכל גופך, מאצבעות הרגלים ועד קצה הראש.

שאף נשימה עמוקה נוספת, ובעודך נושף, הרגע את מוחך…

הנח לכל מחשבה הנכנסת לראשך לצוף ולהתרחק ואפשר למוחך להאט ולהגיע למיקוד רך.

קח נשימה עמוקה נוספת, ובעודך נושף, אפשר למודעות שלך לנוע למקום שקט ועמוק ביותר.

דמיין שאתה צועד בנתיב במקום יפהפה בטבע, ובעודך צועד בנתיב אתה חש כיצד אתה הופך ממוקד יותר, רגוע ונינוח יותר. אתה מגיע למקום יפהפה, המרחב הבטוח הפנימי שלך… אתה נכנס לתוך מרחב זה…

הבט סביב או חוש במקום יפהפה זה שהוא המרחב הפנימי, האישי והפרטי שלך. זהו מקום בטוח ושקט מאוד שבו אתה יכול לבקר כדי להירגע, להתמלא באנרגיה ולמצוא זמן שקט לעצמך. שים לב למה שנמצא במרחב הפרטי שלך; הצמחים או העצים, המים, האם מואר או מוצל, כמה קריר או חמים. מצא מקום במרחב שלך ושב בנוחות.

היום אתה עומד להכניס למרחב שלך דימויים של היבטים של העצמי הזכרי והעצמי הנקבי שלך. דמיין שאתה מביט אל הכניסה למרחב, ובמעלה הנתיב אתה רואה או חש בדמות ההיבט הנקבי. זו יכולה להיות אישה, נערה, חיה, צבע, צורה או אנרגיה. בעודה מתקרבת לכניסה, ראה או חוש במראה שלה, כמה זקנה או צעירה היא, כיצד היא לבושה. שים לב לאופן שבו היא נעה.

בעודה מתקרבת, אתה מתחיל לחוש בשדה האנרגיה שלה. שים לב לתחושה שמעניק לך שדה האנרגיה שלה. היא מתקרבת אליך כעת ואתם מברכים זה את זה ברכת שלום. יש לה מסר שברצונה למסור לך. שאל אותה מה ברצונה לומר או לתקשר אליך, ובין אם במילים או בצורה אחרת, קבל את המסר שלה. שאל אותה האם היא זקוקה או רוצה ממך דבר-מה, בין אם כעת או בחייך באופן כללי.

יש לה מתנה עבורך. אפשר לעצמך לקבל כעת את מתנתה…

שהו זה במחיצת זה ככל שתרצה. בעודך נמצא עמה, אפשר לעצמך באמת לחוש באנרגיה שלה ודמיין שאתה יכול להביא את האנרגיה שלה אל תוכך ולחוות אותה בתוך גופך. מהי התחושה של האנרגיה שלה בתוך גופך?

אז שחרר את האנרגיה שלה מתוך גופך וסיים את המפגש עמה לעת עתה בכל דרך הנוחה עבורך. בקש ממנה להישאר בקרבת מקום. אולי היא תשב או תעמוד לצדך.

הבט שוב אל פתח המרחב המקודש והאישי שלך והפוך מודע לדמות נוספת הצועדת בנתיב לכיוונך, ראה או חוש בדימוי ההיבט הזכרי. זה יכול להיות גבר, נער, חיה, צבע או צורה. התחל לראות או לחוש שדימוי זה הוא הייצוג של האנרגיה הזכרית הפנימית שלך בזמן הזה. בעודו נכנס לתוך המרחב ומתקרב, הבחן בפרטים נוספים בנוגע למראהו, באופן שבו הוא נע, כיצד הוא לבוש. התחל להרגיש ולחוש באנרגיה שלו. בעודו קרב, חוש באנרגיה שלו בעוצמה רבה יותר ובאופן ברור יותר.

כאשר הוא קרב אליך, ברכו זה את זה. גם לו יש מסר עבורך. המסר עשוי להיות ממילים, או הוא עשוי לתקשר בכל דרך אחרת, בין אם באמצעות טלפתיה או פעולות. בקש ממנו למסור לך את המסר ופשוט בטח במה שמתקבל. שאל אותו האם יש דבר-מה שהוא זקוק או רוצה ממך, בין אם ברגע זה או באופן כללי בחייך.

גם לו יש מתנה עבורך. אפשר לעצמך לקבל את מתנתו…

חוש באנרגיה שלו ודמיין שאתה יכול להכניס אותה לתוך גופך לרגע. הנח לעצמך לחוש באנרגיה שלו בתוך גופך. אז שחרר את האנרגיה שלו מגופך והשלם את המפגש עמו לעת עתה בכל דרך שתהיה נוחה לך.

כעת דמיין כיצד היבטי הזכר והנקבה שלך נפגשים זה עם זה, הם מברכים זה את זה בכל דרך שהם רוצים. שאל אותם אם יש דבר-מה שהם רוצים לומר זה לזה או לתקשר באמצעות מילים או כל דרך אחרת. שאל אותם האם יש דבר-מה שהם צריכים או רוצים זה מזה.

דמיין שאתה יכול לחוש באנרגיות שלהן לחוד וביחד. דמיין שאתה יכול להביא את האנרגיות שלהם לתוך גופך לרגע. חוש באיזון, או בניגוד. אז שחרר את האנרגיות שלהם מגופך, והנח להם להשלים את המפגש בכל דרך אינטואיטיבית שתבחר.

כאשר אתה חש שלם עם החוויה, תוכל לבקש מהם להישאר עמך מעט במרחב, או דמיין אותם יוצאים מהמרחב ומתרחקים, ביודעך שאתה יכול תמיד להחזירם בכל עת שתרצה, פשוט על ידי הבעת רצון. תמיד תוכל לבקש מהם עצה או עזרה, או לבקש מהם להביע משהו שאתה צריך לדעת.

תוכל להישאר במרחב הבטוח ככל שתרצה. אם אתה מוכן לעזוב, התחל לנוע בנתיב, ובעודך צועד בנתיב שים לב לתחושת איזון חדשה בתוכך, לתחושה חדשה של מיקוד וחיוניות. הפוך מודע לגופך ולחדר הסובב אותך, וכאשר אתה מוכן, פקח את עיניך וחזור למציאות של כאן ועכשיו.