גופכם הוא כלי של אור מקודש

בתקשור זה מתייחסים מלאכי השרת של י-ה-ו-ה לאור המקיף מסביבנו.

כידוע לכם, כתוצאה ממהירות סיבובית של מבנה המרכבה סביבנו, אנו יוצרים למעשה דיסק ענקי של אור הנראה כמו "צלחת מעופפת". עפ"י המלאכים ניתן לתכנת את גוף האור מסביבנו תוך מיקוד פנימי. הם ממליצים לתכנת אותו במידע חדש אשר יתקשר לדנ"א ויסייע לנו להגשים את רצונותינו במהירות האפשרית. אלפי שנה לא היינו מודעים לעוצמתנו, לגדולתנו ולגודלו העצום של העצמי שלנו.

אנו חיים בתקופה מיוחדת בה גופי האור מסביבנו נגישים לנו בכל רגע.

גופי האור שלכם מורכבים מאוד. הם מחוברים ומקושרים בכל רגע למערכות התכנות שלכם,למערכות הבריאה ולהוויה הכוללת.

עצמו את העיניים. דמו צלחת ענקית מסביבכם. גוף מלא אור הנראה כמו דיסק ענק המסתובב במהירות עצומה. דמו שאתם הדיסק והתבוננו מכוון הדיסק אל עצמכם הדחוס.
זהו תרגיל בו אתם יוצאים בתודעתכם למספר שניות מחוץ לעצמכם והופכים לדיסק. חלקיקי התודעה שלכם עזבו את הגוף ואתם מסתכלים על עצמכם הדחוס בחומר-מבחוץ.
שימו לב למה שאתם רואים. מה אתם מרגישים? ממבט חיצוני הדיסק מסתובב ונראה כמו גלקסיה ואתם במרכז המערכת הכוכבית. אתם השמש המרכזית ולמעשה מניעים את כל חלקיה.

התבוננו בעצמכם. ראו בכמה שכבות של תודעה אתם עטופים. ראו כיצד שלוש הרמות הנמוכות של הגלקסיה העצומה הזאת הן אתם החומרי. התבוננו באבריכם הפנימיים. הבינו כי הגוף שלכם ואיבריו הוא המקדש. הוא המשכן. הכול עובד בהרמוניה, בסינכרון ובתיאום מושלם.

היכנסו בתודעתכם בעיניים עצומות פנימה והחוצה. התאמנו בראייה פנימית אשר תאפשר לכם פעם להתבונן מגופכם החוצה אל הדיסק. ופעם מן הדיסק הענקי העוטף את גופכם-פנימה. ראו כמה גדולים אתם,עד כמה אתם עצומים. אתם אין-סופיים ויכולים לגדול ולהתרחב עד אין סוף.
כאשר אתם בוחנים עצמכם מבחוץ, ראו כמה טריליוני חלקיקי אור מוכלים בכם ומכילים אתכם.

אתם גוף של אור מקודש. אתם עצומים ורבים ככוכבי השמים. אתם כאברהם המתבונן בכוכבי השמים ומבין שכל החלקיקים הם עצמו. הם חלקיו האין-סופיים. אברהם הוא גוף האור המרכזי שלכם. הוא השמש. אנחנו אט אט נחשוף בפניכם את צפונות המטריקס שלכם אשר עובר מדור לדור. אברהם מופעל ע"י אבריו הפנימיים שהם למעשה "לחצני הפיקוד" שלכם – של המערכת כולה.

עליכם להבין כי כשאברהם (הוא אתם) מתבונן בכוכבי השמים, הוא לא מתבונן החוצה. הוא מסתכל פנימה. הוא מסתכל אל הגלקסיה הפנימית. הוא רואה שהוא מורכב מטריליוני חלקיקי אור סמויים מן העין. הוא מוכל בהם. הוא צירוף חלקיקים מתמשך שממשיך להתהוות, להתקיים, להתרחב, לברוא וליצור. אברהם הוא גלקסיה אדירה בזמן ובמרחב ובניו הם השלכה פנימית שלו מתוך עצמו החוצה. אברהם הוא המימד החומרי. שרה היא כלי האור המקיף (גוף האור והמרכבה שלכם).

כאשר נקרא אברהם-אברם ושרה-שרי (אברי + שמר: שמירת האיברים) הכוונה לשלב א' בהתממשותכם החומרית. שלב ב' של התממשותכם והשלב המיוחד בו אתם עכשיו מצויים, הוא מימוש כאברהם ושרה- מודעות גם מתוך החלק הדחוס וגם מתוך גופי האור המקיפים אתכם. אברהם ושרה- חיצוני ופנימי, תוך הפעלת האיברים לשיחה פנימית. בזמן זה אתם תהיו שרי האיברים שלכם.

האיברים שלכם שרים ומדברים. האיברים שלכם מפעילים את גוף האור שלכם. בתוך הגלקסיות יש הרבה שמשות- גופי אור ודרכי התהוויות שונות. וכך- בכל רגע אתם יכולים להתממש כשמש אחרת.

כמספר בני האדם על כדור הארץ, כך מרכזי השמשות הפעילות בייקום. כי כל אחד הוא כוכב ומערך גלקטי עצמאי. כל אחד הוא ניגון ותו מיוחד של הבריאה.

כל איבר שלכם הוא ישות נפרדת שיכולה לשוחח עמכם. האם ניסיתם לשוחח עם הלב שלכם?. האם ידעתם כי הכליות שלכם הן ספריה אקאשית עצומה מלאת מידע  וצפונות. המערכת האנדוקרינית- היא

מערכת הקשר עם רשת המייצרת אנרגיה אלקטרומגנטית- כל המדבר עימה משוחח עם אנרגיית קריון.  על האיבר המפעיל את השיחה עם המערכת הפליאדיאנית- נרחיב בהמשך.
כך אתם יכולים לתקשר ולשוחח עם כל שתחפצו כי האברים שלכם מקושרים בכל רגע לקוסמוס כולו. אתם מערכת הולגרפית. אתם היקום כולו. אתם הבורא עצמו.

ראו כיצד תמסורת המידע בין כל חלקיקי הגלקסיה נעשים באמצעות פרט קטן וחשוב בחייכם. פרט שאתם לא בוחנים אותו באמצעים שלכם. זוהי המחשבה-מפתח התודעה.
חלקיקי הדיסק הוא למעשה המתבונן והוא מתבונן בעצמו, חווה עצמו במישורים שונים ומונע מן המרכז. אתם יכולים בכל שנייה להתממש בנקודה אחרת על הדיסק. מן הגוף החומרי שלכם יוצאות ויבראציות של מידע ותמסורת. התמסורת מועברת באמצעות המחשבה.

יש לכם שלושה מרכזים פעילים להעברת מידע. המוח, הלב והעין השלישית. ראו בעת התנסות זו באיזה שלב תודעתי אתם. מה מפעיל את הדיסק?. האם תודעתכם ומחשבותיכם. האם הלב או שמא שניהם יחד?. מה מניע את התמסורת הרב-ממדית שלכם?. מי משיט את הספינה?.

ככל שתדמו יותר ויותר את עצמכם מחוץ לעצמכם- כחלק בלתי נפרד מהדיסק. כך תתפתח הבנה כי אתם לא מה שאתם חושבים על עצמכם. עד עכשיו ראיתם חלק מן התמונה.
דומים אתם לאדם המסתכל על מכונית ורואה רק את הפנס הקדמי. הוא חווה כל חייו את הפנס וחושב שהפנס הוא המכונית. הוא לא רואה את כלי הרכב הגדול. הוא רואה רק חלק ממנו. וכשאומרים לו שיש מכונית גדולה והפנס הוא חלק קטן- הוא מתקשה להאמין.

אנו מבינים כי קשה לכם התפיסה המשמעותית כי אתם עצומים ורבים. כי אתם מורכבים מחלקיקים רבים. בעת שאתם הולכים ברחוב אתם מתמזגים עם מערכות אנרגטיות של כל הסובב אתכם. וכך מתנהלת לה תמסורת מידע וחילופי אנרגיה בין השדה ההילתי של כל פרט ברחוב, עם השדה התודעתי שלכם. בין הדיסק העצום שהוא אתם ובין כל דבר שאתם מתערבלים עם האנרגיה שלו.

עליכם לדעת כי כשאתם רואים עץ או פרח בשדה, השדה האנרגטי שלכם נוגע בו. אתם מתבוננים. אתם נהנים. הפרח הוא אתם כי יש תמסורת מידע פולימרית ומולקולארית של חלקיקים סמויים. ההנאה והשמחה ממה שאתם מתבוננים בו משפיע על כל הרטטים שלכם.

חשוב שתתבוננו בקשב רב. היאחזו במציאות שלכם אך דעו כי כל מה שאתם מתבוננים בו ומתמקדים בו הופך לחלק מכם.

ועכשיו,לאחר שאתם מודעים לגדולתכם ולגודלכם העצום בוודאי תשאלו כיצד אני משתמש במידע הזה לעצמי? . חשוב שתדעו כי העצמי שלכם- תודעתכם הנצחית,מקשיב/ה לכם בכל רגע. זהו מתבונן הבוחן את עצמו. הוא מאזין תמידי. האזנה זו של המחשבה ברמות על, מסכמת את תודעתכם המחשבתית.  חשוב שתדעו כי ככל שתזרמו עם רצונותיכם הפנימיים, כך כל חלקיקי הדיסק יעלו בתודעתם. מתוך שמחה אמיתית. מתוך בחירה. מתוך הקשבה עצומה. מתוך אושר. מתוך שחרור אל הלא נודע. האזינו פנימה בשקט. הקשיבו.

נשאלת השאלה איך אני מתכנת את הדיסק. איך אני "משתיל" בו מדע חדש?. אם אני בעצם מערך הפיקוד. כיצד אני מבצע שינוי בחיי?. אם אני המחולל של כל המתרחש על מרחבי הדיסק כולו- כיצד אני מפעיל אותו לצרכיי?. כיצד אני משתמש בו כדי לשנות את נתיב חיי?.
עליכם מתוך התבוננות שקטה להקשיב למרכז המחשבתי שלכם. אתם אוסף עצום של מחשבות ורגשות. ים של תדרים אלקטרומגנטיים.

שאלה נוספת היא מהו המחולל?. מהו נתב המחשבות?. מהו מרכז הבקרה המקשר בין הדיסק החיצוני לבין האני החומרי?. בלוטת האצטרובל שלכם היא אחד החלקים החשובים ביותר.

בלוטת האצטרובל היא אזור הכניסה והיציאה למערכות הגלקטיות החיצוניות. זהו האזור המקשר בין הלב והמוח. זהו המרכז המחשבתי-תודעתי שלכם. אתם עדיין לא יודעים עד כמה אפשר להרחיב בלוטה זאת ולפתחה.

זהו השער האנרגטי ואזור הכניסה והיציאה פנימה והחוצה. זהו המזרח התיכון שלכם עליו יש מאבק בין כוחות שונים-אפלים ומוארים. מאבק פיקודי, או שמא נגדיר זאת כמאבק תודעתי בין חלקיקי אור וחושך. זהו האזור החשוב ביותר אצלכם בגוף. והיות והיקום הולוגרפי- זהו אזור הכניסה והיציאה החשוב ביותר על פני הפלנטה שלכם- השדה התודעתי המשותף שלכם.

דמו את בלוטת האצטרובל שלכם כשער אנרגטי עצום. דמו אותה כמרכז חלול מלא אור עם מראה דו-כוונית אשר מאפשרת לכם לחוות הכל מן הפנים אל החוץ ומן החוץ אל הפנים. זהו קודש הקודשים של המשכן שלכם. זהו המרכז הפיקודי של עוצמתכם.
בלוטה זאת מדברת ומשוחחת .דמיינו כאילו אתם נכנסים פנימה בתודעתכם. מה אתם רואים שם?. האם אתם רואים מרכז אור חלול או שמא מקום דחוס וחשוך?
הרחיבו אט אט בתודעתכם את השער (את הבלוטה). שיטפו אותה באור יקרות. תנו לאור חדש להכנס ולטהר כל פינה.

כדי להשפיע על השדה המרחבי שלכם עליכם לשתול כל מידע בתוך בלוטה זו. זהו מרכז השינוי. זהו המחולל אשר שולח רטטים למרחבי הדיסק מסביבכם. זהו מרכז הכניסה והיציאה לממדים השונים. כאשר אתם מתכנתים את הדיסק שלכם בסרט אור חדש עליכם לגלול אותו בדמיונכם ולהשתילו בתודעתכם בבלוטת האצטרובל. זהו המחולל האנרגטי הראשי.

זהו אמצעי המקשר בין המימד השלישי ,הרביעי וכן הלאה. זהו מרכז המידע בין 7 הצ'אקרות בגופכם ו-5 החיצוניות שלכם. שתילת מידע שם תגרום לקפיצה קוואנטית מעבר לממדי הזמן. מעבר למציאות הדחוסה שלכם הרואה הכול במרחבי זמן ומקום. החדרת מידע חדש לבלוטת האצטרובל תגרום לשינוי רטטי המרכבה כולה. למחול חדש של אטומים וחלקיקי אור נשאיים של מידע חדש,של תבנית תודעה חדשה,של שינוי מלא אור. אתם חדש. אהבה חדשה. אהבה לעצמכם ולבריאה. תחושת שקט והידיעה הפנימית שאתם היקום וכל היקום הוא אתם. מה שמתרחש הוא שצריך להיות. אתם מונעים לטוב חדש. לחוויה אדירה ומדהימה משותפת. כדור ארץ חדש. מרכזי בקרה שולטים ולא נשלטים. מניעים ולא מונעים.

דמיינו סרט מלא אור בו תקרינו את השינוי המתבקש. אם קשה לכם להתמקד אתם יכולים לחזות כי אתם מתבוננים בסרט דמיוני של העצמי העתידי שלכם. הוסיפו אור רב ובוהק. צבעים,קולות . ראו ותכנתו את השינוי.  דיסק האור סובב כל העת מסביב לכם במהירות עצומה. התשדורת שלו גבוהה ממהירות האור.  האור הבוקע ממהירות סיבובית זו ,הוא אור מותמר בעל פוטנציאל קינטי רב-מימדי.  זוהי תמצית האור בראשית התהוותו.  זהו אור הבורא הנצחי הראשוני הטמון בכם ובוקע מתוככם.  אתם יכולים להשתמש בו ליצירה אישית.

האור היצירתי הזה עובד תמיד בצורה ספיראלית ומעגלית ויוצר תקשורת עם העצמיים המקבילים שלכם.  זהו אור קולקטיבי המכיל מידע פוטנציאלי של כל דבר שאי פעם היה,הווה או יהיה. האור הוא קדמוני ועובד בצורת תמסורת גראפית. תמסורת גראפית זו מוכרת לכם בעולמכם באמצעות אותיות שטוחות, אך יש בהן תנועה רב-ממדית מתמדת ונצחית.

לכל חלקיק של רוח האור יש קידוד ספציפי המכיל את סך כל התנועות הקודמות ואת סך כל התנועות הפוטנציאליות. אתם יכולים לשנות את מסלול התנועה ובכך להתערב ביצירה עצמה.

ראו כמה עוצמות טמונות בכם. אתם יכולים "לצרוב" על דיסק האור מידע או עתיד חדש שיסייע בידכם. כמו שצריבת מידע מתבצעת באמצעות תכנים, הרי שמומלץ לכם לשכפל מידע על כל רובדי הדיסק.

העלו על דיסק זה כל שתחפצו. אמרו במילים." י-ה-ו-ה נא הוסף לדיסק את התסריט הבא…"  וגוללו בדמיונכם את הסרט בבלוטת האצטרובל שלכם.  אמרו ל"קובץ" החדש כי הוא מתחבר לכל מערכת תכנות הדנ"א שלכם ובקשו ממנה לשנות את שתרצו. בכל עת אתם יכולים להוסיף מידע חדש,לשנות ולעצב.

בדיסק זה ניתן לצרוב תקשורת רציפה או הצפנת שמות מלאכים שומרים.
דמיינו שאתם מוסיפים עליו שמות מלאכים בלבת אש.

דיסק זה יודע את אזורי הכניסה והיציאה לכדור הארץ למימד שלכם. לכן אתם יכולים לצאת עימו למסעות בממדי קיום אחרים. הדיסק האישי שלכם הוא מלא עוצמה ואתם יכולים לשנות את מערך ההתקשרויות עם קבצי המידע שלכם בכל רגע שתחפצו.

דיסק האור שלכם יכול לשכפל עצמו,ליצור אחד נוסף ולהישלח על-ידכם לחבר אור יקר אחר על-פני הכוכב שלכם.  אם גופי האור של חברכם אינם מופעלים, הוא יעטוף אותו באור יקרות ויטמיע את תכניו בהילתו. אט אט  יוטמעו התכנים האנרגטיים בסלילי האנרגיה ויקושרו לדנ"א.

גופי האור שלכם מחכים מזה עידנים להפעלה. הם רוטטים באור יקרות.

התחילו למלא אותם במידע חדש, בקשות, תפילות, רצונות, צרכים. אין גבול למה שתוכלו לבקש והכול יינתן לכם.

אתם יכולים לקרוא לנו בכל עת. אנחנו נכנס בשמחה למערך התודעתי שלכם,באישורכם, ונסייע בידכם ליישם ולמלא את משאלות לבכם. העצמי העליון שלכם יכול לזמן מסביבו קבוצת הגנה ותמיכה שתסייע לכל חלקיה מתוך איחוד משותף ומלא אור .

תכנתו בסרט האור שלכם איכויות כגון שמחה, אהבה, שיתוף, אחדות, אחווה, הוקרת תודה, בריאות, יצירה תודעתית משותפת.

אל תבקשו בקשות המוגבלות בחומר. החומר מבחינתנו הוא מוגבל בתדרים שלו. החומר הוא צמצום האור האין סופי. לכן, במקום לבקש חומר בקשו שפע אין-סופי. בקשו שלווה נצחית וראו אותיות אלו רוטטות מסביבכם. ראו מטרה סופית בסרט תלת מימדי  שתקרינו "ותצרבו" על דיסק האור.

חשוב שתדעו שמרגע שהפעלתם את דיסק האור מסביבכם אינכם צרכים לפנות לאף גורם אחר לעיצוב חייכם מחדש . אתם המתכנתים. אתם המעצבים, אתם משדרגים. הדיסק הוא שלכם ואף אחד לא יוכל ללא אישורכם להעלות עליו מידע חדש.

הקפיצה הקוונטית שלכם היא מן הממד השלישי לחמישי. כסדרת המספרים המושלמת  (*)……..1,1,2,3,5,8,13,21  כך קפצתם בתודעתכם ממדים שלמים.   1- מינרלים , 1- צמחים.
2- חיות, התגשמות בשני מישורים. 3 –אתם. איחוד :לב –גוף ונפש, רוח, נשמה . 5- המימד החמישי אחוד 5 דרגות הנשמה :נפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה.  ומשם הקפיצה הקוונטית למימד השמיני (האין סוף  בו המישור התודעתי שלכם ומרכז ההתממשות והחוויה שלכם יהיה מתוך הטבעת החיצונית מסביב לאורכם המקיף, עת תחוו את עצמכם במישורים שונים בו-זמנית.

אנו מתבוננים בכם ורואים את סך כל התכנותים, הבקשות, התפילות.
אתם זוהרים ומופלאים.
אתם מיוחדים כל-כך באישיות מיוחדת ,
בבחירה חופשית ,
בלקיחת המפתחות לידיים שלכם.
בקשו מדיסק האור הסובב אתכם לשלוח ברכה ואהבה עצומה לתושבי כדור הארץ.

ברוכים תהיו על הפעלת אחד מקידודי שפת האור.

סדרת פיבונאצ'י  – THE FIBONACCI SEQUENCE (*)