האיכות הרביעית של הרצון האלוהי

הרצון ליצירת הרמוניה ~ העמקת האינטואיציה

אתם יכולים להשתמש באנרגיה יוצרת השינוי של הישות הדגולה שמשדרת את הרצון ליצירת הרמוניה. ישות חיה דגולה זו נודעת בשמות אחרים, כגון הקרן של ההרמוניה באמצעות הקונפליקט, אדון ההרמוניה, היופי והאומנויות, החושף הגדול, המגשר האלוהי, וההר שעליו הצורה מתה. הרהור בשמות אלו יכול לגלות רבות אודות האנרגיה שישות דגולה זו מגלמת ומשדרת לאנושות.

הרצון ליצירת הרמוניה נמצא במרכז שבעת הרצונות האלוהיים ומישורי התודעה שאליהם הם מחברים אתכם. קיימות שלוש איכויות של הרצון האלוהי שהינן גבוהות יותר, כלומר קרובות יותר למישורים של תודעת-אלוהים טהורה (הרצון ליזום, הרצון לאחד והרצון להתפתח) וקיימות שלוש איכויות שהינן נמוכות יותר, משמע קרובות יותר לעולם הפיזי (הרצון לגרום, הרצון לפעול, והרצון לבטא).

כיוון שרצון זה הוא גשר בין העולמות הגבוהים והנמוכים יותר, אתם יכולים להתחבר לרצון ליצירת הרמוניה על מנת ל"נוע מעלה" ולהיערך עם הכוחות הגבוהים יותר ביקום. על אף שאתם יכולים לבצע היערכות זו ללא הרצון ליצירת הרמוניה, העבודה איתו מסייעת לכם להגיע לכדי התאמה והרמוניה מלאות יותר עם האנרגיות הגבוהות שאליהן אתם מתחברים.

רצון זה מביא לכדי הרמוניה את הקונפליקט הראשוני שמתרחש כאשר שתי אנרגיות שונות, בעלות תדר, איכויות ורטט שונים יוצרות קשר. הוא מאפשר להן להתחבר בהרמוניה, כמו במקרה של האנרגיות של האישיות שלכם והאנרגיות של הנשמה שלכם.

הרצון ליצירת הרמוניה מחבר לעולמות הגבוהים יותר ומאפשר לכם להרחיב את התודעה שלכם בכל כיוון אפשרי באמצעות ההזדהות איתם. הוא יכול לקדם את היותכם בהרמוניה עם התכנית האלוהית של היקום, עם המאסטרים, הישויות המוארות, המלאכים והאל/האלה/כל היש. אתם יכולים לזמן את הכוח של הרצון ליצירת הרמוניה כדי לחזק את היכולת שלכם ליצור הרמוניה בין האנרגיה של האישיות שלכם ובין הנשמה שלכם, ולהיערך עם התכנית האלוהית עבור החיים שלכם. אתם יכולים להשתמש באנרגיה של הרצון ליצירת הרמוניה כגשר המחבר אתכם לכל שהוא טוב ואור בתוככם, המסייע לכם לחוות את תודעת האל.

הרצון ליצירת הרמוניה יכול לחשוף היבטים הקשורים לנתיב הגבוה ביותר שלכם. הוא מגלה את עולמות האנרגיה המעודנים וחסרי הצורה שהם הסיבה והכוח המנחה שמאחורי כל המאורעות החיצוניים. הוא מסייע לכם להגיע להרמוניה עם התבנית האלוהית עבור חייכם ולהביא תבנית זו אל העולם הפיזי.

הרצון ליצירת הרמוניה הוא גשר שמביא אנרגיות מהממדים הגבוהים יותר אל העולם הפיזי. האנרגיה שלו של שלמות והרמוניה יכולה להגיע אל השכבות הדחוסות ביותר של החומר, לעזור לכל החי בכל רמה של התפתחות להתרחב במודעות ולזהות את האלוהות והיופי שבו.

הרצון ליצירת הרמוניה הוא כוח של יופי, הרמוניה, אחדות ואיזון. הוא פותח את האפשרות עבור כל הצורות וההתרחשויות החיצוניות להפוך ספוגות ביופי של העולמות הגבוהים והמעודנים יותר. אתם יכולים לזמן את הרצון הזה כדי לעזור לכם ליצור הרמוניה ויופי בכל התחומים בחייכם, כולל יצירת רגשות יפים של שלווה ורגיעה, חיים מאוזנים, אומנות, מוזיקה וספרות, סביבה יפה והרמונית, וכל דבר אחר שאתם רוצה למלא ביופי, בהרמוניה, באיזון ובאחדות.

הרצון ליצירת הרמוניה עוזר לכם להישאר בנתיב הגבוה ביותר שלכם באמצעות שחרור מגבלות. הוא משחרר את המגבלות והקונפליקט שאתם יכולים לחוות בחיים בעולם הפיזי, עולם של קוטביות. הוא עוזר לכם לאזן את זוגות הניגודים ואז להתעלות מעליהם. ההימשכות שבין ניגודים היא מקור גדול לקונפליקט. כאשר אתם מתקדמים לקראת משהו, אתם גם פוגשים את ההיפוך שלו, הנתפס ככוח מנוגד. הכוח המנוגד בדרך כלל נתפס כמגבלה, כשדה קרב וכמקור לקונפליקט.

אתם יכולים לעבוד עם הרצון ליצירת הרמוניה כדי למצוא איזון כאשר אתם פוסעים על "חוד התער" בין זוגות של ניגודים. אתם יכולים ללמוד ללכת לקראת אותם הדברים שאתם רוצים ליצור ולצמצם למינימום את ההשפעה של הכוחות המנוגדים. אתם יכולים להישאר במרכז ההוויה שלכם, לנוע קדימה, במקום להתנדנד ללא הרף בין הכוחות המנוגדים.

הרצון ליצירת הרמוניה הוא בעל היכולת למזג אנרגיות נמוכות וגבוהות יותר וליצור הרמוניה ביניהן, כך שמה שהוא נמוך יותר וקרוב יותר לצורה (למשל האישיות שלכם) לא יתנגד לאנרגיות הגבוהות שעמן הוא יכול ליצור קשר. הוא עוזר ליצור הרמוניה בין הרצונות של האישיות שלכם ובין הרצונות של הנשמה. האנרגיה שלו עוזרת לשחרר את המגבלות שצורה וחומר (השכל, הרגשות והגוף שלכם והחומר עצמו) שמים על העצמי הפנימי ביותר שלכם, הנשמה והרוח שלכם. האישיות שלכם הופכת בהתמדה ספוגה באהבה, באור, בחכמה, ביצירתיות, בעוצמה, ברצון והתבונה הגבוהה של הנשמה שלכם. האישיות שלכם זוכה ביכולת חדשה לחיות כנשמה שלכם ולהביא לידי מימוש את התכנית האלוהית לחייכם.

אתם יכולים לזמן את הרצון ליצירת הרמוניה כדי לחזק את כל אופני האינטואיציה. האינטואיציה שלכם היא היכולת לחוש ולדעת אמת גדולה יותר, שהיא לעתים קרובות מוסתרת על-ידי מראם החיצוני של הדברים. האינטואיציה אומרת לכם איזו פעולה לבצע כדי להביא את הטוב הרב ביותר לתוך חייכם. הרצון ליצירת הרמוניה יכול לחזק אינטואיציה רוחנית, מצב שבו אתם יודעים באופן אינטואיטיבי וחשים את האחדות שלכם עם אחרים ועם כל החי. הוא יכול לחזק את האינטואיציה החשיבתית שלכם, את היכולת שלכם לקלוט רעיונות מהפכניים ותובנות חדשות שמגיעות בהבזק, או ברגע של "אה-הה" כשאתם לפתע יודעים מה לעשות. אינטואיציה יכולה גם לבוא דרך הרגשות שלכם או תחושת גוף פיזית.

באמצעות ההקשבה והשימוש באינטואיציה אתם יכולים לדעת כיצד ליצור הרמוניה ביניכם לבין המכלול השלם של החיים, כיצד לשחרר קונפליקטים ולחוות את השלווה והאהבה של הנשמה שלכם. בזמן שהאנושות חווה בצורה שלמה יותר את השפעת הקרן הזו, מודעות אינטואיטיבית תיהפך לנורמה ויהיו אחדות, אהבה והרמוניה.

ההשפעה של הרצון הזה מתחילה שוב לגעת באנושות, והיא תהיה בשיא פריחתה במשך שש מאות השנים הקרובות. ההשפעה שלו תביא את כל החיים החומריים לכדי הרמוניה עם הרוח, באמצעות יצירת הרמוניה בין ההיבטים הגבוהים יותר של העצמי ובין האישיות. התאמה זו תאפשר לאנשים רבים להתקדם התקדמות רוחנית מהירה וגדולה. תהיה התאמה מקבילה ומהירה בעניינים אנושיים, בעיקר בהתחברות אל הרצון האלוהי ובהגשמתו.

שלוש האיכויות הראשונות של הרצון האלוהי שזימנתם ~ הרצון ליזום, הרצון לאחד והרצון להתפתח ~ נחשבות לשלוש הקרניים העיקריות. האיכויות של הרצון ליצירת הרמוניה, כמו גם  של שלוש הקרניים הבאות: הרצון לפעול, הרצון לגרום והרצון לבטא, נחשבות להיבטים של שלוש הקרניים הראשונות העיקריות ומתמזגות בקרן השלישית, הרצון להתפתח. האיכויות של הרצון הרביעי, החמישי, השישי והשביעי מביאות עמן יותר מהאנרגיה והתכלית של שלושת ההיבטים הראשונים של הרצון האלוהי. יש ישויות דגולות נוספות שמחזיקות באיכויות נוספות של רצון אלוהי שאינן פעילות בזמן זה, אבל הן ממתינות לזמן ולתקופה הנכונים כדי להפוך לבעלות השפעה במהלך אלף השנים הקרובות.

התחברות עם הרצון ליצירת הרמוניה

השתמשו בתהליך המוגש כאן כדי ליצור קשר עם הרצון ליצירת הרמוניה, ולצעוד צעד נוסף בנתיב הצמיחה הרוחנית שלכם.

1. הרפו את גופכם ונשמו בצורה רגועה.

2. התכוננו לקבל את הרצון ליצירת הרמוניה באמצעות השאלה: האם אנו מוכנים לשחרר מגבלות? האם אנו מוכנים לחיות חיים יפים, לחיות בהרמוניה עם כל היצורים? האם אנו מוכנים לשחרר את הקרבות והמאבקים, ולמצוא שלום וסיום לקונפליקטים בחיינו? האם אנו מוכנים לחזק, את האינטואיציה שלנו, להכיר בה ולפעול על פיה?

3. אם אתם מרגישים מוכנים, קראו לנשמה שלכם והתמזגו איתה, חושו בנוכחות האוהבת שלה.

4. בעזרת הדמיון, חושו בנשמות האחרים שמתחברים אל הישויות הדגולות שמשדרות את הרצון האלוהי. אם תרצו, הצטרפו לקריאה הקבוצתית לישות הדגולה שמשדרת את הרצון ליצירת הרמוניה. ההצטרפות לאחרים ברמת הנשמה, שגם הם מזמנים את הרצון האלוהי, עשויה לסייע לכם לקבל יותר מהטווח המלא של האנרגיה שנשלחת בתגובה לקריאה שלכם אליה.

5. הישות הדגולה שמגלמת את הרצון ליצירת הרמוניה תמיד מגיבה לקריאה שלכם ועושה זאת כעת. קרן אור, כמו קרן שמש, נשלחת אליכם. קבלו את האנרגיה של הרצון ליצירת הרמוניה אל תוך מרכז הלב שלכם, מרכז אנרגיה הממוקם סביב אזור הלב הפיזי שלכם. היא מעוררת את היכולת שלכם להישאר מאוזנים וממורכזים בלב שלכם, בתיאום עם הנשמה שלכם ומישורי האור הגבוהים יותר, מעבר למשיכה של הכוחות המנוגדים.

6. הרשו לאנרגיה של הרצון ליצירת הרמוניה לגעת בכם ולשנות אתכם. זמנו אותה אל תוך חייכם, והיפתחו לקבל את מתנות התודעה שיש לה עבורכם.

7. חושו באהבה ובהרמוניה שזמינה עבורכם, כשאתם מתחברים עם הרצון ליצירת הרמוניה. תרגלו זימון וחוויה של האנרגיה של הרצון ליצירת הרמוניה לעתים תכופות. קראו לישות דגולה זו וקבלו את התשדורת שלה של הרמוניה ואהבה אל תוך מרכז הלב שלכם כל אימת שתרצו להרגיש יותר הרמוניים, להיות בהרמוניה עם אדם אחר, עם הנשמה שלכם, כאשר אתם מצויים בקונפליקט שאתם רוצים לפתור, כדי למשוך אליכם מוזיקה, צבע וצליל או כדי להביא יופי לכל דבר או לכל תחום בחייכם.

התחלתם את המסע שלכם לשינוי התודעה שלכם בעזרת הרצון ליצירת הרמוניה. זוהי האיכות של הרצון האלוהי שמנחה את הנשמה של האנושות כעת ~ הרמוניה דרך קונפליקט והיצירה של יופי באמצעות המיזוג של החיים הפנימיים עם החיים החיצוניים. בהמשך תמצאו דרכים באמצעותן תוכלו לזמן כוח אדיר זה כדי להביא יופי, הרמוניה, איזון ואחדות רבים יותר אל חייכם.

הרצון ליצירת הרמוניה ~ מידע נוסף

רצון זה יכול להביא לכדי הרמוניה כוחות מנוגדים רבים. מערך אחד של כוחות מנוגדים שיכולים להגיע לידי הרמוניה היא אנרגיה שמביאה אהבה של קלות והנאה, סלידה מגרימת כאב, דחייה של דברים, שאיפה להניח לדברים להיות, לנוח ולא לחשוב כלל על התוצאות. האנרגיה המנוגדת היא אנרגיה בעלת איכות של אש, חסרת סבלנות ותמיד דוחפת לפעולה. כוחות מנוגדים אלה יכולים להפוך את החיים לחיים של לוחמה תמידית וחוסר שקט עד אשר הם מגיעים לידי הרמוניה. יש אנשים שחווים זאת כ"נסיעה כשהמעצור מורם", בעוד שאחרים יכולים לנוע הלוך ושוב מביטוי היבט אחד מאלו אל ביטוי של היבט אחר. כאשר אתם עובדים עם הרצון ליצירת הרמוניה, אתם עשויים לגלות איזון בין פעולה לאי פעולה, בין דחיית דברים לבין הביצוע שלהם בדיוק בתזמון הנכון. קראו לרצון הזה כל אימת שאתם מרגישים בקונפליקט בין כוחות מנוגדים, כמו רצון/חוסר רצון להתקדם בתחום מסוים של חייכם.

רצון זה מעורר את האינטואיציה, שמראה לכם את דרך ההרמוניה והאחדות. אינטואיציה מגיעה באופן ספונטני באמצעות המחשבות והרגשות שלנו ואומרת לכם אלו פעולות לבצע שנמצאות בתיאום עם התכנית האלוהית עבור חייכם, עם כל החלקים שלנו ועם האחרים. דרך הקשבה ושימוש באינטואיציה אתם יכולים לדעת איך להיות הרמוניים עם השלם הגדול יותר של החיים, לשחרר קונפליקטים ולחוות את השלווה והאהבה של הנשמה שלכם.

זהו הרצון שיוצר הרמוניה בין כל חלקי ההוויה שלכם, ושיכול לסייע לכם לקחת את התובנות  והתחושות האינטואיטיביות שלכם וליישם אותם בצורה הולמת בחייכם, כדי ליצור יותר הרמוניה ויופי. קראו לרצון ליצירת הרמוניה בכל פעם שתרצו להעמיק את האינטואיציה שלכם, לשחרר קונפליקטים ולחוות שלווה.

זהו הרצון המואר והוא מחובר עם היצירה של אומנות, מוזיקה ויופי בכל הצורות. הרצון ליצירת הרמוניה תופס חוסר הרמוניה ככיעור, ושואף להיווצרות של יופי באמצעות יצירה של יחסים הרמוניים בין כל החלקים. לעתים יופי זה יכול להתבטא בצורה, בצבע ובצליל, כגון יצירה של אומנות ומוזיקה. לעתים היופי הזה יתבטא דרך יצירת ההרמוניה שבין העצמי הגבוה לבין העצמי של האישיות, או הרמוניה עם אחרים, יצירת יופי במערכות יחסים.

כאשר אתם משחקים עם האיכות הזו של הרצון, אתם יכולים להבחין בהערכה או במודעות גדולות יותר לצבע ולצליל. נאמר שהיקום נוצר מצליל ומצבע. רצון זה נושא את המוזיקה של הספרות ואתם יכולים לחוות אותו בשלמות רבה יותר באמצעות הקשבה למוזיקה יפה ומעוררת השראה. אתם יכולים גם לחוות את הרצון הזה באמצעות הסתכלות על יופי, ובאמצעות ראיית היופי על כל צורותיו וביטויו היכן שתסתכלו. אתם יכולים לזמן את הרצון ליצירת הרמוניה כל אימת שתרצו לייצר יופי, ברגשות שלכם, בגוף, במחשבות ודרך היצירות שלכם כגון ספרים, מוזיקה, אמנות, ריקוד וכל דבר שתרצו להטעין ביופי.

חלק מהתפקיד של האנושות הוא ליצור הרמוניה בין הממלכות הגבוהות יותר ובין הממלכות הנמוכות יותר של הטבע, כשהיא פועלת כצינור לאנרגיה אלוהית מהגבוה יותר אל הנמוך יותר. בעשייתה זו האנושות תיצור אחדות, הרמוניה ויופי רבים יותר בטבע, ותיצור הרמוניה בין הנשמה של האנושות לבין הנשמות של כל החי.

כמה איכויות של הרצון ליצירת הרמוניה: יכולת לחדור לעומקו של החומר, לגלות את הנתיב, לבטא אלוהות וליצור יופי אמיתי ואת ההרמוניה של הספרות.

הצעות אודות דברים בהם ניתן להתבונן

עבדו עם איכות זו של הרצון על מנת ליצור הרמוניה בין כל חלקי ההוויה שלכם, וכדי ליצור הרמוניה בין האישיות לבין הנשמה שלכם. התבוננו בתחומים שבהם אתם חווים קונפליקטים עם עצמכם ורצונות וצרכים מנוגדים. למשל, האם אתם חווים נטייה למצבי רוח או חוסר יציבות רגשית (העצמי של האישיות) ועדיין מודעים לרצון לשלווה (העצמי של הנשמה).

אם אתם מגלים שהאישיות שלכם מתנגדת לדחפים הגבוהים יותר שלכם, אתם יכולים להזכיר לעצמכם שהגדול יותר תמיד כולל את הקטן יותר. למרות שהאישיות יכולה לחוות קונפליקט בין הרצונות שלה לבין הרצונות של הנשמה, על-ידי הויתור על המגבלות שלה וההליכה בנתיב של הנשמה, האישיות תמיד יוצאת מחוזקת, ורוכשת יכולות וכוחות חדשים. רצון זה יהפוך את הזיהוי של הרצונות שמגיעים מהאישיות שלכם והדחפים שמגיעים מהנשמה שלכם לקל יותר. הדבר עשוי להעצים את הקונפליקט ביניהם, אבל  דרך קונפליקט זה והמודעות שהוא מביא איתו, הרמוניה ופתרון יכולים להיווצר וגדילה יכולה להתרחש.

אם אתם חווים קונפליקטים רבים בחייכם, אם אתם מרגישים שהעצמי הגבוה שלכם והעצמי הנמוך שלכם מסוכסכים וקיימות בעיות רבות, זוהי איכות חשובה במיוחד של רצון עבורכם, ועליכם לעבוד איתה כדי ליצור איזון וריחוק הדרוש על מנת לראות את הנושאים בצורה רגועה. למרות שיש שיעורים גדולים שניתן ללמוד באמצעות כאב וסבל, הדבר עלול להיות מתיש מאד ולהקשות עליכם לחוות את האור של הנשמה שלכם. אפשר שיקשה עליכם לא לחשוב על הכאב בחיים שלכם, אבל חשיבה זו לוכדת אתכם בהיבטים הנמוכים יותר של האישיות שלכם ויוצרת חוסר יציבות, דאגה ותסיסה, ויוצרת גם כאב וסבל רבים יותר. השתחררו מהדפוס הזה באמצעות תשומת לב לכל נטייה להגזמה, לתיאור דרמטי של מה שקורה לכם, אפילו בחשיבה שלכם עצמכם, לדאגה, ושחררו את המגבלה שגישה רגשנית מידי יכולה להטיל על חייכם.

השתמשו ברצון ליצירת הרמוניה על מנת לקרב את הנשמה והאישיות שלכם, הרשו לטבע הרגשני שלכם להשתנות ככל שהוא מוטמע בנשמה שלכם והופך הרמוני עמה. התבוננו כיצד האישיות שלכם נעשית חזקה יותר וצוברת עוצמה רבה יותר ליצור יופי בחייכם, בעת שהיא משתנה באמצעות הנשמה שלכם. כאשר הקונפליקט נפתר ונוצרת הרמוניה, אתם יכולים לחוות שלווה, בטחון, שליטה עצמית, טוהר, חוסר אנוכיות ואיזון.

רצון זה מאזן או מביא לידי הרמוניה את "השיאים והנקודות השפל" ומסוגל לסייע לכם להישאר מאוזנים. באמצעות ההבנה שגם לשיאים וגם לנקודות השפל יש מקום, והקבלה של המקום שבו אתם נמצאים במעגל, אתם יכולים לפתח קבלה שלווה של העליות והמורדות ולדעת שהם חלק ממציאות גדולה יותר.

רצון זה מסייע לכם ליצור הרמוניה בין עצמכם לבין אחרים. הוא מאפשר לכם למצוא את האחדות היסודית שמקרבת את כולם, ועדיין מאפשרת לכל אחד להיות בעל דרכים ייחודיות. זהו הרצון שאתם יכולים לזמן כדי למצוא את הפתרון שבו שני הצדדים מורווחים. כל האשליות והמגבלות של היותנו נפרדים מתמוססות כאשר האחדות היסודית נמצאת ~ המקום שבו הסכמה, הרמוניה, ושלווה מתקיימים לצד הגיוון. אפשרו לעצמכם ליצור הרמוניה חדשה ביניכם לבין כל הנמצאים בחייכם, בכך שתמצאו מה יש לכם במשותף עם אחרים.

אם אתם חווים מגבלות בחשיבה שלכם או במצב כלשהו בחייכם, משכו אליכם איכות זו של הרצון האלוהי ושדרו אותה אל המצב, כיוון שזהו הרצון שמשחרר מגבלות. כל אימת שאתם מרגישים שאתם חווים מגבלות, קראו לרצון הזה על מנת להיערך עם הנשמה שלכם ועם הכוחות הגבוהים יותר ביקום, וכדי לשחרר את כל המגבלות שמונעות מכם לחיות את חייכם ואת התכלית שלכם.

אם יש החלטות שאתם מנסים לקבל, מתנדנדים הלוך ושוב, השתמשו ברצון הזה כדי לדעת מהי הדרך הגבוהה יותר, ולדעת אם אתם נדרשים בכלל לקבל החלטה. אתם עשויים למצוא את עצמכם במצב שבו אתם נקרעים בין שני כיוונים או בחירות. רצון זה והאינטואיציה שלכם יכולים לסייע לכם לראות אם אתם צריכים לבחור, או האם יש דרך ביניים שמכילה את שתי הדרכים.

חקרו כיצד רצון זה יכול להרחיב את הדמיון היצירתי שלכם. אתם יכולים לראות ולדמיין יותר בכל תחום בחייכם, ככל שאתם מתחברים עם האינטואיציה שלכם וככל שהמגבלות משתחררות.

אינטואיציה: היפתחות לידיעה הטבעית שלכם
זהו את האינטואיציה, ביטחו בה ופעלו על סמך האינטואיציה שלכם

ברכות מאורין ודה בן, אנחנו מעבירים את האנרגיה שלנו כדי לסייע לכם לפתח את האינטואיציה שלכם ואת הידיעה הטבעית שלכם כצעד חשוב בצמיחה הרוחנית שלכם, בהפיכתכם לעצמי הגבוה שלכם ובחיים בתור הנשמה שלכם. אנו מציעים לכם מסר קצר זה, מעט מידע כתוב, ומסע מקוון במטרה לעודד אתכם ולסייע לכם לשים לב לאינטואיציה שלכם.

 מהי אינטואיציה?

אינטואיציה היא ידיעה ללא מילים, מצב שבו אתם חשים את האמת ללא הסברים. היא פועלת מעבר לזמן ולמרחב ומהווה חיבור לעצמי הגבוה שלכם. האינטואיציה יודעת שהעבר, ההווה והעתיד מתרחשים בו-זמנית, והיא יכולה לראות את השלם בכל אירוע. לעתים קרובות היא מדברת אליכם כילד שובב אשר יפתה אתכם מהנתיב הקשה יותר אל זה שיש בו שמחה רבה יותר. האינטואיציה שלכם תמיד מובילה אתכם לעבר חיוניות ושמחה, ואל מחוץ למקומות תקועים. השכל האינטואיטיבי שלכם מבצע סינתזה למידע במהירות, ונותן לכם תשובות לבעיות ולהחלטות. היא מראה לכם את הצעדים היעילים ביותר להשגת היעדים והחלומות שלכם.

לעתים קרובות אינטואיציה מגיעה אליכם כרגשות, כמחשבות או כתחושות חולפות שאתם מבחינים בהם רק בשלב מאוחר יותר, כאשר אתם נזכרים וחושבים: "כן, הייתה לי תחושה לעשות את זה, או לא לעשות את זה." אתם יכולים להפוך את תחושות הללו לברורות יותר, כך שתוכלו להבחין בהן ולפעול על פיהן. אתם יכולים ללמוד להבחין בין הקול השקט של האינטואיציה שלכם, שמראה לכם כיוון טוב לפעולה, לעומת הקול הרם יותר לעתים של הפחדים והספקות שלכם, שרוצים שתפסיקו לעשות דברים חדשים ולקחת סיכונים.

אתם כבר אינטואיטיביים

אתם כבר אינטואיטיביים, וסביר להניח שמקבלים הנחיות אינטואיטיביות בדרכים רבות. הגוף שלכם עשוי לדבר אליכם, כשהוא מרמז לכם על המזונות הבריאים והמבריאים שהוא היה רוצה לקבל. הרגשות שלכם עשויים לדבר אליכם, כשהם אומרים לכם ללכת אחר לבכם, לקחת סיכון, ולעשות משהו שאתם אוהבים בתחום מסוים בחייכם. השכל שלכם עשוי לדבר אליכם, להביא לכם מסרים אינטואיטיביים "ולהצניח" רעיונות חדשים אל תוך ראשכם. האינטואיציה הרוחנית שלכם עשויה להדריך אתכם לחקור מקומות פנימיים חדשים ולנסות דרכים רוחניות חדשות.

מדוע כדאי להקשיב לאינטואיציה?

האינטואיציה שלכם מדריכה אתכם לעשות דברים חדשים, להיות בזרימה, לחוות חסד וקלות רבים יותר, ללכת אחר הלב שלכם, והיא מדריכה אתכם להיות במקום הנכון בזמן הנכון. זהו קול הנשמה והעצמי הגבוה שלכם שמתקשרים איתכם כדי להראות לכם כיצד לצעוד בנתיב הגבוה יותר שלכם ולחיות את התכלית הגבוהה יותר שלכם.

ההקשבה לאינטואיציה שלכם גורמת לכם לטפל היטב בעצמכם, בבריאות שלכם וברגשות שלכם, ולכונן מערכות יחסים משופרות עם אנשים. היא יכולה לשפר את הקריירה, היוזמות היצירתיות ועבודת החיים שלכם, למלא אותם בהנאה ואפילו בחוסר מאמץ. ההקשבה לאינטואיציה שלכם יכולה להגביר את זרימת הכסף והשפע בחייכם, כיוון שכמדריך הפנימי והמורה שלכם, היא תמיד מראה לכם מה לעשות כדי להגדיל את הזרימה של האנרגיה. כסף הוא סמל אחד לזרימת האנרגיה בחיים שלכם, וכשאתם פועלים על פי ההדרכה האינטואיטיבית שלכם, אתם יכולים לחוות חיות וזרימה רבות יותר בכל התחומים.

כשאתם מקשיבים לאינטואיציה שלכם, יש לכם יותר אנרגיה שנעה דרככם ~ אתם בזרימה, אתם מרגישים חיים! כשאתם לא מקשיבים לאינטואיציה שלכם, החיים עשויים להיהפך למאבק, בדומה לשחייה כנגד הגאות. אתם יכולים לאמן את האינטלקט שלכם להקשיב לידיעה האינטואיטיבית שלכם, וללמוד לא להתעלם מתחושות האינטואיטיביות שאתם מקבלים, להפחית בערכן או לסתור אותן. אתם יכולים לסמוך על הידיעה הפנימית שלכם, ולהפוך את עצמכם לסמכות ביחס למה שנכון עבורכם.

מה האינטואיציה שלכם אומרת לכם כעת?

חשבו על התחומים האלו של חייכם ושאלו את עצמכם, "האם אני חש בתחושה אינטואיטיבית כלשהי, בתחושה של משהו שאני צריך לעשות או להפסיק לעשות?" אם כן, אפשרו לדבר זה להפוך גלוי יותר לעיניכם עתה, בימים הקרובים, ולהראות לכם כיצד לצעוד בנתיב גבוה יותר בתחומים אלו:

  • הגוף שלי, בריאות והרווחה הפיזית;
  • הקריירה שלי, עבודה ופעילויות היום-יום;
  • מערכות היחסים שלי עם המשפחה, חברים, עמיתים לעבודה ואחרים;
  • מערכת היחסים שלי עם כסף, שפע, עצמאות כלכלית;
  • צמיחה רוחנית ~ מה השלב הבא עבורי?

כאשר אתם בוחנים כל אחד מהתחומים הללו, שימו לב אם אחד מהם מתבלט עבורכם. שאלו את עצמכם האם יש תחום שלגביו אתם מקבלים תחושה שעליכם לנהוג באופן שונה, או לשנות. הביעו כוונה שההדרכה הפנימית שלכם תיהפך בהירה עבורכם, כדי שתוכלו לזהות מהי מראה לכם. הפעולה היחידה שאתם צריכים לבצע כעת, אם אתם לא בטוחים מה לעשות, היא לבקש שהאינטואיציה שלכם תהפוך חזקה ובהירה יותר, כדי שתוכלו לפעול על פיה.

אורין: אני מלמד קורס על שבעת האיכויות של הרצון האלוהי. הרצון ליצירת הרמוניה הוא הרצון שמעיר את האינטואיציה. אתם יכולים לעבוד עם האיכות הזו של הרצון באמצעות התרגילים שכתבתי.

מסע של אורין: ביטחו בהדרכה הפנימית שלכם

ברכות מאורין. אני מאושר להיות כאן איתכם במסע זה שבו תלמדו לזהות את ההדרכה הפנימית שלכם ולבטוח בה. אתם ישויות חכמות, ויש לכם את כל שאתם צריכים בתוככם. חשוב לבטוח בהדרכה הפנימית, משום שהמורה הפנימי שלכם מדבר אליכם מתוככם ומוסר לכם מסרים. ממקום שנמצא בתוככם אתם משיגים את הצמיחה המרבית.

אין תשובה שהיא לגמרי נכונה או לגמרי בלתי נכונה. יש בחירות רבות ונתיבים רבים. כשאתם מתחילים במסע הזה, שחררו את המחשבה שתהיה לכם הדרכה נכונה או שאינה נכונה. יש רק לימוד וצמיחה. המורה הפנימי שלכם עובד אתכם כדי ללמד אתכם את השיעורים שאתם צריכים ללמוד וכדי להעניק לכם את הצמיחה וההתרחבות הבאות בתור עבורכם. ההדרכה הפנימית שלכם תמיד מובילה אתכם להתפתחות שלכם, לצמיחה שלכם ולנתיב הגבוה ביותר עבורכם.

קחו נשימה עמוקה וכשאתם שואפים, דמיינו שאתם פותחים את צ'אקרת הכתר שלכם. דמיינו צינור של אור שעובר דרך מרכז הראש שלכם ועולה ישירות למעלה לממדים הגבוהים של האור, היכן שאתם קיימים כעצמי הגבוה שלכם. אור נכנס דרך הצינור הזה, זורם מטה דרך צ'אקרת הכתר שלכם והחוצה אל העולם עם הנשיפה שלכם.

עם כל שאיפה אתם מתחברים אל העצמי הגבוה שלכם ועם כל נשיפה אתם שולחים את החיבור הזה אל העולם שסביבכם. עם כל נשימה אתם פותחים את המרכז הרוחני שלכם, מרכז הכתר שלכם, ובונים את הצינור מעלה אל הממדים הגבוהים יותר של עצמכם.

הרגיעו את הגוף שלכם ותנו לנשימה שלכם להיעשות רגועה מאוד, כשהיא לוקחת אתכם פנימה יותר ויותר. שנו את התנוחה שלכם כך שתרגישו נוח. הזרועות שלכם לצדכם, אתם מרגישים רגועים ושלווים מאוד. שימו לב לנשימה שלכם, המשתנה בעדינות רבה כל-כך, לוקחת אתכם עמוק אף יותר למצב של שלווה ורגיעה.

הרגיעו את הכתפיים, הזרועות והידיים שלכם. הרגיעו את החזה והבטן שלכם. השרירים שסביב עמוד השדרה שלכם נרגעים. המותניים והירכיים שלכם נרגעים וכן גם השוקיים, הקרסוליים וכפות הרגליים שלכם. הניחו לשרירי הפנים שלכם להירגע. הניחו ללסת שלכם להיפתח קמעה ולשרירים שסביב העיניים שלכם להפוך רפויים.

אפשר שתרצו לדמיין שאתם מתבוננים במראה כלשהו במרחק, ואז במראה קרוב כלשהו. הניחו לעיניים שלכם להתמקד במרחק שנוח לכם ביותר, כשאתם נותנים להן מנוחה.

העצמי הגבוה שלכם מצטרף אליכם במסע הזה. אתם עשויים לדמיין שאי שם במרחק יש אור עצום ויפהפה, שמייצג באופן סמלי את העצמי הגבוה שלכם. הוויה זו מתקרבת אליכם. היא אתם, ממד גבוה יותר שלכם. היא מתקרבת יותר ויותר. אתם יכולים לחוש באור שלה.

העצמי הגבוה שלכם מתחיל להתמזג איתכם. בהתחלה העצמי הגבוה מתמזג עם ההילה שלכם, אתם מתחברים ברמה עמוקה. האנרגיה שלכם הופכת מאוחדת, מאוזנת והרמונית יותר באורו של העצמי הגבוה שלכם. כל ההוויה שלכם מתחילה לרטוט ברטט גבוה יותר, היא עדיין אתם, אבל ברמה גבוהה יותר, ברטט גבוה יותר, בחכמה גדולה יותר, ביכולת גדולה יותר לראות בבהירות, באור גדול יותר שלכם.

אפשר שתחושו בשלמות רבה יותר של מי שאתם באמת, כאשר אתם מתמזגים עם העצמי הגבוה שלכם. זהו "האני" שאתם יודעים שאתם עמוק בפנים, חכם ומלא חמלה, שלם ומושלם. כל פעם שאתם מתמזגים באופן זה, אתם מרשים לאנרגיה של העצמי הגבוה שלכם להגיע אל תאי הגוף שלכם, והיא מפעילה את הדנ"א והצפנים של האור בתוככם, ומביאה אתכם לרמה גבוהה יותר של אור, כך שתוכלו להיות העצמי הגבוה שלכם בחיי היום-יום.

העצמי הגבוה שלכם מפעיל כעת את העין השלישית שלכם. מרכז "האג'נה" שלכם נמצא בין הגבות שלכם, הוא מכונה גם הצ'אקרה השישית. זוהי הצ'אקרה של האינטואיציה, של התובנה, של הידיעה הפנימית. אנרגיה זורמת אל תוך האזור הזה, ומעוררת את הראיה הפנימית שלכם. תרצו אולי לגעת אפילו באזור זה עם היד שלכם, להפעיל אותו אף יותר.

העצמי הגבוה שלכם מסיר כל צעיף שעשוי לעמוד ביניכם לבין ראיה בהירה. אפשרו לדבר להתרחש כעת, ואמרו לעצמכם: "אני מסכים לראות בבהירות רבה יותר. אני מסכים לראות את האמת. צעיפי האשליה וכל אשר עומד בדרך הראיה הבהירה שלי מתמוסס."

אתם יודעים מה טוב עבורכם. אתם יודעים מה אתם רוצים. אתם מביאים עתה את האיכות של האומץ להאמין בעצמכם, בנתיב שלכם ובהדרכה שאתם מקבלים. דמיינו שהאיכות של האומץ קיימת כדפוס אנרגטי אמיתי, בעל צבע, מירקם ואור. יש צליל טהור של אומץ ביקום, האומץ לעמוד מאחורי הדברים שאתם מאמינים בהם, האומץ לומר את האמת שלכם, האומץ להאמין בתובנות שאתם מקבלים.

דמיינו שאתם בונים גשר של אור ביניכם לבין האיכות של האומץ. אתם עשויים לדמיין שאתם טווים אריג של אור ארוג אל האיכות הזו של האומץ, מושכים את איכות האומץ אל לבכם, אל הגרון שלכם. מושכים אותה אל מרכז הכתר שבראשכם. זוכים ברמה חדשה של ביטחון עצמי, של אמון בהדרכה הפנימית שלכם.

תרגילים

תרגיל 1 ~ כבדו האינטואיציה שלכם

מהי אינטואיציה וכיצד היא פועלת? אינטואיציה היא היכולת לדעת ללא מילים, לחוש את האמת ללא הסברים. האינטואיציה שלכם אינה מוגבלת על-ידי זמן ומרחב. היא מקבלת אינפורמציה מהנשמה שלכם ומהשכל האוניברסלי. היא מעבדת את האינפורמציה עבורכם, והיא מציגה לכם את התוצר כהבזק של ידיעה.

אינטואיציה פועלת ברגע ההווה, היא מגיעה באופן ספונטני באמצעות המחשבות והרגשות שלכם, כאשר היא מראה לכם את הדרכים הגבוהות והטובות ביותר לפתיחה של התבנית האלוהית עבור החיים שלכם. באמצעות הקשבה לאינטואיציה שלכם והשימוש בה תוכלו לגלות כיצד להגיע לכדי הרמוניה עם המכלול הרחב יותר של החיים, כיצד לשחרר קונפליקטים ולחוות את השלווה והאהבה של הנשמה שלכם. האינטואיציה שלכם מנחה אתכם לכדי ביטוי האמת העמוקה ביותר שלכם ומראה לכם כיצד לחיות על פיה.

האינטואיציה עוקפת את החשיבה הלוגית על מערכת האמונות, האשליות, מחשבות הנפרדות, ההתעסקות העצמית וההבנה המוגבלת שלה. לעתים אינטואיציה תראה לכם דרכי פעולה שנראות לא הגיוניות, אך אם תסמכו עליהן ותפעלו על פיהן, הן יתבררו כנכונות. האינטואיציה שלכם מאפשרת לכם לנקוט בפעולה הנכונה, כיוון שאתם נמצאים בקשר עם התכנית האלוהית לחיים שלכם, שהיא חופשית מעיוותים ומגיעה ישירות מהשכל האוניברסלי. בודהא לימד שהאינטואיציה ולא ההיגיון היא מקור של אמת לא מוגבלת ותבונה. כאשר השכל המודע שקט, השכל האינטואיטיבי יכול להישמע.

אינטואיציה יכולה לסייע לכם לזהות דפוסים בחיים שלכם, כאשר היא מעניקה לכם תובנה לגבי ההתנהגות שלכם, כך שתוכלו להשתחרר מדפוסים ישנים ותקועים. עשוי להתרחש רגע שבו הכל מסתדר במקום, ואתם יכולים לראות את אירועי העבר מנקודת ראות חדשה. כיוון שהאינטואיציה מחזקת את היכולת שלכם להבין אמיתות עמוקות יותר, היא יכולה להרחיב את ההבנה הפסיכולוגית שלכם את עצמכם ואת האחרים. חשבו על זמן שבו היה לכם רגע של "אה-הה" וגיליתם משהו אודות דפוס של התנהגות שעזר לכם לשנות את חייכם ולמצוא דרך חדשה להרגיש ולפעול.

תפיסה אינטואיטיבית היא דרך לא-דואלית להסתכל על היקום. מה זאת אומרת? אחד מהמרכיבים הדואליים העיקריים הם אובייקט/סובייקט, התחושה שאתם נפרדים ממה שאתם צופים בו. בעזרת אינטואיציה, אתם מתעלים על מודעות דואלית זו. אתם יכולים להיות אחד עם מה שאתם מתבוננים בו, כך שאין שום אובייקט/סובייקט. הפיכה לחלק ממשהו במקום הרגשה שאתם נפרדים ממנו יכולה להביא לכם תובנה עמוקה על הטבע של כל דבר שאתם תופסים בדרך זו.

אתם יכולים לזהות תובנה אינטואיטיבית, כיוון שהיא מייצרת הבנה גדולה יותר ובכך פותחת את הדרך לפתרון הקונפליקט ולהשגת הרמוניה. ייתכן וחוויתם מצב קשה עם מישהו, מלא בדיסהרמוניה ובקונפליקט. אז, כביכול משום מקום, גיליתם דרך חדשה להסתכל על המצב שאפשרה הבנה גדולה יותר. ייתכן וראיתם את המצב מנקודת הראות של האדם האחר, או שחשבתם על פתרון שהוא ניצחון לשניכם. אינטואיציות מדברות באמצעות הלב שלכם ומראות לכם איך לפתור קונפליקט. אינטואיציה מביאה אהבה והבנה. חשבו על זמן שבו הייתה לכם פריצת דרך בהבנה שלכם לגבי אדם או מצב כלשהם, או שינוי דעה שבו חשתם אהבה רבה יותר ושחררתם את ההתנגדות והכעס.

ייתכן שתגלו שאתם יודעים באופן אינטואיטיבי כיצד לעזור לאנשים או להעצים אותם. ייתכן שתבינו בצורה אינטואיטיבית מה אדם אחר עובר מבלי שיצטרכו לספר לכם. אינטואיציה מאפשרת לכם לדעת את האחדות שלכם עם האחרים, להיות בעלי לב פתוח, ולחוש אמפתיה כלפיהם. זכרו זמן בו ידעתם אינטואיטיבית כיצד לסייע למישהו, חשתם אמפתיה למצב שלו או שלה, והייתם מסוגלים ליצור שינוי בחיים שלו או שלה.

אינטואיציה יכולה להגיע בצורה של ידיעה מוקדמת, תחושה או מודעות למשהו שעשויים להתרחש בעתיד. ככל שאתם מתמזגים עם הנשמה שלכם, אתם מרחיבים את התודעה שלכם כדי לכלול מודעות לעולמות הבלתי-נראים. אתם מתחברים עם עולם שהוא מעבר לזמן ולמרחב. בתוך החיבור הזה, אתם תהיו מסוגלים לקבל הנחיה שתוביל אתכם למקום הנכון בזמן הנכון, ותעזור לכם להימנע מאותם מצבים שאינם לטובתכם העליונה ביותר. היזכרו בזמן שבו הודרכתם על-ידי האינטואיציה שלכם להיות במקום כלשהו, או לא לעשות משהו, ושזה הסתדר בסוף. יש דרכים רבות בהן האינטואיציה שלכם מדברת אליכם. חלק מכם מקבלים הנחיה באמצעות החלומות שלכם. אתם מתעוררים עם תשובות לבעיות שלכם ותחושה ברורה אודות הדבר שעליכם לעשות בתחום מסוים של חייכם. האם אתם יכולים לזכור מתי הודרכתם באמצעות חלום?

האינטואיציה שלכם יכולה להראות לכם מה לעשות באמצעות תחושות פיזיות. ייתכן וחוויתם תחושה לא נעימה בקיבה או מתיחות בגוף כאשר חשבתם לעשות דבר מה, הכוונה לא לעשות את אותה פעולה שחשבתם עליה. או אולי חוויתם כאב מתמיד, כגון כאב ראש או כאב גב שניסה לדבר אליכם ולומר לכם לשנות משהו משמעותי בחייכם. האם אתם מקשיבים לגוף שלכם כשהוא מדבר אליכם? האם אתם יכולים לזכור זמן שבו הקשבתם לגוף שלכם ויצאתם ממצב, או ביצעתם פעולות מסוימות בעקבות האיתותים שלו אליכם?

לפעמים האינטואיציה מדברת אליכם באמצעות הרגשות שלכם. אתם עשויים לחוות תחושה של שמחה ומשחק, ותשוקה עזה לעשות משהו, אפילו אם הוא נראה ככניעה לתשוקה. למשל, אתם עשויים להרגיש משיכה ללכת למסיבה או לסמינר, אפילו שיש לכם הרבה דברים אחרים לעשות. כשאתם הולכים, אתם פוגשים ידיד חדש, או מגלים הזדמנות חדשה שהיא נכונה בדיוק עבורכם, הזדמנות שלא הייתם יודעים אודותיה אם לא הייתם הולכים. היזכרו בזמן שבו לקחתם סיכון ועשיתם משהו פשוט לשם ההנאה והשמחה שבדבר, וזה התברר כהחלטה נפלאה.

לפעמים האינטואיציה מדברת אליכם באמצעות תחושה של אזהרה או סכנה, או תחושה לא לעשות משהו, שאין לה כל הסבר הגיוני. אתם עשויים לגלות מאוחר יותר (או אתם עשויים לא לדעת לעולם) מדוע קיבלתם מסר פנימי לא לנקוט בפעולה מסוימת. האם נמנעתם ממשהו בגלל תחושה פנימית לא לעשות אותו?

האינטואיציה שלכם לא מנתחת דברים. במקום זה, היא מחברת רעיונות בבת אחת. היא מחברת אתכם עם עולם של רעיונות ומביאה תשובות ותובנה. האינפורמציה שאתם מחפשים עשויה להופיע בשכלכם כאשר אתם הכי פחות מצפים לה, שלמה ומושלמת ומוכנה לשימוש. נכון, לעתים קרובות רעיונות גדולים מגיעים לאחר חקירה אינטלקטואלית, אבל התשובות שמגיעות עשויות להביא רעיונות פורצי דרך שהיו תמיד חלק מהשכל האוניברסלי, אך לא היו ידועים או גלויים עדיין לכם או לאנושות.

האינטואיציה הולכת מעבר למה שידוע ואל הבלתי ידוע. היא עשויה להגיע אליכם כמודעות פתאומית או הארה שזורקת אור על בעיה ומראה לכם דרך חדשה שאתם, החברה או קבוצה שלכם יכולים לצעוד בה. האינטואיציה מראה לכם את הדרך הטובה ביותר בה תוכלו ללכת. היא מנחה אתכם למצוא את הדרך הקצרה ביותר למטרה שלכם. היזכרו בזמן שבו עבדתם על משהו והתשובה הגיעה אליכם מבלי שנתבקשה, כשהיא מכילה רעיון חדש, רענן ויצירתי אודות הדבר שעליו עבדתם. חשבו על זמן שבו רעיון חדש הגיע אליכם, רעיון שהיה מלא השראה והראה לכם כיוון חדש ללכת בו.

האינטואיציה יכולה לדבר אליכם באמצעות תמונות. למשל, אתם עשויים לחשוב ללכת לחנות, ותמונה של שלט "סגור" עשויה לעלות במוחכם. אם תתעלמו מהתמונה הפנימית הזו ותלכו בכל מקרה, כיוון שאתם סבורים שאין שום סיבה שהחנות תהיה סגורה באמצע יום עבודה, אתם עשויים לגלות שהיא סגורה מסיבה כלשהי שלא הייתם מסוגלים לצפות מראש. כדרך להגביר את היכולת שלכם לקבל הנחיה אינטואיטיבית באמצעות תמונות מנטליות, התאמנו בכך. לפני שאתם הולכים למקום כלשהו או מתקשרים לאדם כלשהו, קחו לכם זמן להירגע, ואפשרו לתמונה לעלות במוחכם שתראה לכם האם האדם נמצא בבית, האם החנות פתוחה, או האם בחנות יהיו הפריטים שאתם מחפשים.

יש אינטואיציה רוחנית, שבעזרתה אתם יכולים לדעת באופן אינטואיטיבי את האחדות שלכם עם כל החי. אתם יכולים לקבל גילויים רוחניים אודות טבע היקום, הישויות המוארות, המדריכים ואודות המישורים הגבוהים יותר. כל האינפורמציה הרוחנית זמינה לכם באמצעות השימוש באינטואיציה הרוחנית שלכם. אתם כבר החלתם לפתח סוג זה של אינטואיציה כאשר זימנתם את הרצון האלוהי והבאתם את האנרגיה הזו אל תוך חייכם.

כיצד תפתחו את האינטואיציה שלכם? ראשית כל, אתם צריכים להעניק לה תשומת לב. כל אדם הוא אינטואיטיבי: ההבדל הוא שכמה אנשים מקשיבים לאינטואיציה שלהם ופועלים על פיה, ואילו אחרים פוטרים אותה כלאחר יד. חשוב להכיר בכל החוויות האינטואיטיביות שהיו לכם על מנת לחזק את התפיסה שלכם את עצמכם כאנשים אינטואיטיביים. זוהי הסיבה שהתבקשתם להיזכר בחוויות אינטואיטיביות שהיו לכם במהלך הקריאה. אתם עשויים לדבר אודות החוויות האינטלקטואליות שלכם ולתת להן תוקף, אך עם זאת רוב האנשים לא מדברים על התפיסות האינטואיטיביות שלהם, לא מכירים בהן או נותנים להן תוקף. אתם יכולים לפתח את האינטואיציה שלכם בכך שתתחילו להעניק לה תשומת לב, להבחין באיזו צורה היא מגיעה ולשים אליה לב כאשר היא מגיעה.

אתם יכולים גם לקבל הנחיה אינטואיטיבית ופתרונות באמצעות הרהור בנושא מסוים, ואז לבקש את התת-מודע שלכם, את השכל האינטואיטיבי והאל/האלה/כל היש לסייע לכם בפתרון בעיה. אתם לא יכולים לכפות תשובה וגם לא לשלוט בעיתוי או בצורה שבה היא תגיע. עם זאת, אתם מכינים את הקרקע כדי שהתשובות תוכלנה לזרום חזרה אל תוך השכל שלכם, כיוון שביקשתם אותן ואתם מתמקדים בקבלתן.

האינטואיציה באה מבפנים. כדי להכיר את האינטואיציה שלכם ולהקשיב לה, עליכם להפוך מודעים למחשבות שלכם ולזרימה של התודעה שלכם. באמצעות חיבור הנשמה שלכם ועבודה עם הרצון האלוהי, העולם הפנימי שלכם הופך לממשי יותר. אתם עשויים אפילו להיות מודעים לאנרגיות הרצון האלוהי, לנשמה שלכם, ולישויות האור בזמן שאתם הולכים, מדברים, נוהגים ועושים את כל הדברים שאתם עושים באופן רגיל. המודעות הפנימית הזאת מחזקת את היכולת שלכם לשמוע ולהכיר את ההנחיה האינטואיטיבית שלכם.

ככל שתקשיבו להנחיה הפנימית שלכם, תכבדו אותה ותחפשו אחריה, כך ההנחיה האינטואיטיבית שלכם תהפוך חזקה יותר, עד שתחושו מודרכים אלוהית כל הזמן. בעזרת אמון גדל באינטואיציה שלכם, אתם מפסיקים להיאבק ובמקום זאת מצטרפים לזרימה היכן שהדברים מתרחשים ביתר קלות. אתם חווים מצבי סנכרון, כאשר מה שאתם צריכים מגיע אליכם בדיוק כשאתם צריכים אותו, ולפעמים עוד לפני שאתם מודעים לכך שאתם זקוקים לו.

האינטואיציה שלה תרצו להקשיב תמיד "תרגיש נכונה". יהיה משהו בתובנה או בתפיסה שיהיו בעלי גוון של אמת. עשויות להיות תחושה של שלווה, ידיעה עמוקה, הרגשה אוהבת וחומלת, בטחון פנימי או בהירות גדולה יותר. התחושה הרגשית עשויה שלא להיות מבוססת על עובדות או על הגיון, עם זאת במובן מסוים היא עשויה "להרגיש" נכון. אתם עשויים להתנדנד הנה והנה ביחס למשהו שאתם מקבלים הנחיה אינטואיטיבית לעשות, עד שתוכלו ליצור צידוק הגיוני לעשות אותו, אבל ההיגיון יבוא בעקבות האינטואיציה במקום להיות הגורם לה.

כבר התחלתם לעורר את האינטואיציה שלכם באמצעות זימון הרצון האלוהי. משכתם לתוככם את התבנית האלוהית של חייכם עם הרצון ליזום, בכך שהערתם מודעות חדשה. אינטואיציה היא השיטה שבאמצעותה אתם מודרכים ללכת בעקבות התבנית האלוהית של חייכם וליצור אותה מרגע לרגע.

צעד נוסף בפיתוח האינטואיציה שלכם הוא בניית גשר לנשמה שלכם ופתיחת העין השלישית שלכם, דבר שעשיתם עם הרצון לאחד. אתם התבוננתם כלפי חוץ על חייכם דרך עיניה של הנשמה שלכם. הרחבתם את המודעות שלכם כדי לזהות שאתם חלק משלם גדול יותר. האינטואיציה היא הבנה ואהבה ברמות הגבוהות ביותר שלכם. היא מכונה גם הבנה אלוהית. האינטואיציה מערבת הזדהות עם מכלול החיים ומובילה אתכם לפעולות שיוצרות את הטוב העילאי עבור כל הגורמים המעורבים.

החלתם לבנות גשר בין הנשמה שלכם והשכל שלכם עם הרצון להתפתח, כאשר התחברתם עם השכל האוניברסלי, כאשר פתחתם את מרכז הגרון ומרכז האלטא מז'ור, כאשר יצרתם חיבור בין השכל של הנשמה שלכם והשכל האינטלקטואלי שלכם. האינטואיציה מגיעה מהיכולת להיות אחד עם השכל האוניברסלי, ומביאה את החכמה והידיעה שלו אל תוך המוח והאינטלקט שלכם.

כאשר זימנתם את הרצון ליצירת הרמוניה, פיתחתם את האינטואיציה שלכם באמצעות משחק במישור האינטואיציה. הפכתם הרמוניים עם כל החי, עם התבנית האלוהית לחייכם, עם החיים הדגולים של המישורים הגבוהים יותר. האינטואיציה מחברת אתכם לעולמות נטולי הצורה, ומראה לכם כיצד להביא את היופי של העולמות הנעלים לתוך חיי היום-יום שלכם ולתוך מערכות היחסים שלכם.

אתם יכולים לפתח את האינטואיציה שלכם על ידי חיבור הרצון ליצירת הרמוניה והנשמה שלכם כדי להפוך את העין השלישית שלכם לזרקור שיכול להאיר כל תחום, להביא לכם תובנה והבנה עמוקות יותר אודות הדבר שאתם מתמקדים בו. קראו לאנרגיה מהרצון ליצירת הרמוניה וקבלו ממנה קרן של אור אשר תיכנס אל תוך מרכז לבכם. הניחו לאנרגיה הזאת לזרום ממרכז הלב שלכם אל קודקוד ראשכם, ואז מטה אל העין השלישית וחזרה אל מרכז הלב שלכם. הדבר יוצר משולש של אור, ממרכז הלב, לכתר, או למרכז הראש, ואז לעין השלישית שלכם וחזרה מטה אל מרכז הלב. הניחו לאור היפהפה של הרצון ליצירת הרמוניה לנוע בחופשיות בין שלושת מרכזים הללו, כשהוא מעמיק את האינטואיציה שלכם ומרחיב את היכולת שלכם לראות דרך עיני הנשמה.

עם אנרגיה שזורמת בין מרכז הלב, מרכז הראש והעין השלישית, דמיינו קרן אור שיוצאת החוצה מהעין השלישית שלכם, כמו אלומה של אור הזורחת בחוץ בחשכה. היא הופכת להיות כמו זרקור, כשהיא מאירה את כל מה שאתם מתכוונים אליו עם האור של האינטואיציה. אור זה מראה לכם את הרצון והמטרה של הנשמה ואת התבנית האלוהית של חייכם בכל תחום שאתם מתמקדים בו. לאחר שתתרגלו זאת ותהיה לכם תחושה ברורה של התהליך הזה, תוכלו ללמוד להפעיל את זרקור האינטואיציה בכל מקום שתהיו.

כשאתם מפתחים את האינטואיציה שלכם, תובנות אינטואיטיביות עשויות לעלות ולהיעלם, כשאתם ממשיכים למדוט, להגיע כלפי מעלה, לבנות גשר של אור לנשמה שלכם ולישויות הדגולות. אתם תמצאו שהאור של האינטואיציה שלכם זורח בתדירות גוברת. בהדרגה, אור האינטואיציה יקרין בזרם מתמשך עד אשר "תלכו" באופן סמלי באור כל הזמן, כשאתם מודעים וערים באופן מלא לכל האנרגיות הקשורות אליכם.

הצהרת פעולה: אני אינטואיטיבי, אני מכיר בתפיסות האינטואיטיביות שלי. אני ער כל העת לאינטואיציה שלי, בכל הדרכים שבהן היא דוברת אליי. היכולות האינטואיטיביות שלי גדלות עד למקסימום. כאמצעי להכרה רבה אף יותר ביכולות האינטואיטיביות שלכם, ענו בכתב על חלק מהשאלות שנשאלו אודות החוויות האינטואיטיביות שלכם.

תרגיל 2 ~ השתמשו בזרקור האינטואיציה

עכשיו לאחר שלמדתם כיצד להפעיל את זרקור האינטואיציה, אתם יכולים ללמוד איך להשתמש בו על מנת לחזק את היכולות האינטואיטיביות שלכם. אתם יכולים למקד את הזרקור הזה על כל תחום והוא יאיר תחום זה כשהוא מביא עמו פתרונות ותשובות שיגיעו דרך האינטואיציה שלכם. ישנן דרכים רבות שבהן אתם יכולים להשתמש בזרקור זה של האינטואיציה כדי להעצים את חייכם ולהבהיר את התבנית האלוהית של חייכם. בהמשך תמצאו הצעות אודות דרכים בהן ניתן להשתמש בזרקור האינטואיציה בשעה שאתם ממקדים אותו בתחומים שונים.

כדי להפעיל שוב זרקור של אינטואיציה, קראו לרצון ליצירת הרמוניה כשאתם מניחים לעמוד האור הרך והאוהב שלו להגיע אל תוך מרכז הלב שלכם. העלו אנרגיה זו ממרכז הלב אל מרכז הכתר, אז מטה אל העין השלישית וחזרה אל מרכז הלב שלכם, וצרו משולש של אור. דמיינו אור שקורן החוצה מהעין השלישית שלכם כמו משואה. זרקור זה מאפשר לכם לחדור מבעד לצעיפי האשליה, להבדיל בין מה שהוא אמיתי לבין מה שאינו אמיתי, להסתכל אל עבר העולמות הגבוהים יותר, לחוש באירועים עתידיים, לרכוש ידיעה ישירה אודות הדבר שבו אתם מתמקדים. זרקור זה מסייע לכם להבין ולדעת את האחדות שלכם עם אחרים, ומנחה אתכם בגילוי התבנית האלוהית של חייכם.

לאחר שאתם יכולים לחוש בזרקור הזה, לדמיין או לראות אותו, חושו שאתם הנשמה שלכם שמסתכלת החוצה דרך העין השלישית, כפי שתרגלתם עם הרצון לאחד. דמיינו שהזרקור של האינטואיציה מאיר כלפי חוץ מהעין השלישית לאיזה תחום שאתם והנשמה שלכם מתמקדים בו. בדרך זו אתם יכולים לנקוט בצעדים כדי להעיר את הידיעה הטבעית שלכם בתחומים רבים של חייכם.

לאחר שתכירו את התחושה שמתלווה לבניית הזרקור ולשימוש בו, תוכלו להשתמש בו פשוט על-ידי כך שתחשבו עליו. תוכלו לדמיין אור בהיר שמאיר כלפי חוץ מהעין השלישית שלכם, כשהוא קורן עם אור הנשמה שלכם והרצון ליצירת הרמוניה. אתם יכולים לפתח את העין השלישית שלכם ואת היכולת שלכם להתבונן החוצה גם מבלי להשתמש ברצון ליצירת הרמוניה, עם זאת, האנרגיה של הרצון הזה יכולה להגביר ולחזק במידה רבה את היכולת שלכם לקבל תובנות אינטואיטיביות.

אינטואיציה רוחנית: אינטואיציה רוחנית היא היכולת להשיג חוויה מיידית וידיעה של המישורים הגבוהים יותר, כולל הישויות הדגולות שמשדרות את הרצון האלוהי. אתם יכולים למקד את זרקור האינטואיציה שלכם על הנשמה שלכם, המלאכים, המאסטרים, המדריכים, הישויות המוארות והאל/האלה/כל היש כדי לחוש אותם בצורה עמוקה יותר. כשאתם מפנים את זרקור האינטואיציה מעלה כלפי המישורים הנעלים, אתם יכולים לגלות את טיב המציאות, החוקים האוניברסאליים, לדעת יותר אודות אנרגיה ואור, אודות מישור האינטואיציה, השכל האוניברסלי, התבנית האלוהית של חייכם והתכנית האלוהית עבור האנושות.

אין לכם צורך בידע מוקדם ואין צורך להשתמש באינטלקט כדי לגלות יותר אודות המישורים הנעלים. עם זאת, אינטואיציה יכולה להביא לכם את האינפורמציה הרבה ביותר, לאחר שכבר חקרתם תחום מסוים בעזרת האינטלקט ויש לכם אוצר מילים ומושגים שבאמצעותם האינטואיציה יכולה לדבר אליכם.

אם הנכם מעונינים לפתח את האינטואיציה הרוחנית שלכם ולקבל הבנות רבות יותר אודות טבע המציאות או לרכוש ידע רוחני, חשבו על תחום שהייתם רוצים לדעת יותר לגביו. פנו לכם זמן להרהר על כל מה שאתם כבר יודעים בנושא זה. ייתכן ואתם רוצים להבין יותר כיצד ליצור שפע, כיצד להיות מגנטיים לקבוצה או לחוות תודעת-אל. ייתכן שאתם רוצים לדעת יותר אודות הנשמה שלכם, הרוח שלכם או התבנית האלוהית עבור החיים שלכם. כוונו את הזרקור שלכם לתחום הזה, כשאתם מסתכלים החוצה על התחום בתור הנשמה שלכם, מתבוננים דרך העין השלישית שלכם. ראו משואה של אור אשר יוצאת אל מחוץ לעין השלישית שלכם, ומתמקדת על התחום שאתם רוצים לדעת יותר אודותיו.

לאחר שעשיתם זאת, אתם יכולים לקבל הנחיה אינטואיטיבית בדרכים רבות. אינכם יכולים לכפות הבנות אינטואיטיביות, או לגרום להן להגיע לפי לוח זמנים. אינפורמציה עשויה לנחות אל המודעות שלכם כאשר אתם הכי פחות מצפים לה. ייתכן שלפתע תהיה לכם הבנה חדשה לגבי משהו, או שתרגישו מודרכים לקרוא ספר או לשמוע מישהו מדבר, פעולות שדרכן יגיעו התשובות שאתם מחפשים. אתם עשויים לקבל התגלות שמראה לכם משהו אודות היקום ואודות עצמכם שלא הייתם מודעים לו קודם לכן.

שימוש באינטואיציה כדי לראות את הסיבה המונחת ביסוד אירועים חיצוניים: כוונו את זרקור האינטואיציה אל כל תחום שאתם מעוניינים לדעת לגביו את הסיבות היסודיות שיוצרות את המצב החיצוני. אתם יכולים לבחון מצבים אישיים כמו גם נסיבות ואירועים עולמיים. בקשו לראות את הסיבה הפנימית שהובילה לנסיבות החיצוניות. למשל, אתם עשויים לגלות שהסיבות המונחות ביסוד אירועים עולמיים רבים הן תחושות של נפרדות, כעס או שנאה. עם תובנה זו, אתם יכולים לעבוד על אנרגיות אלו, קודם כל בכך שתבטלו אותן בחייכם שלכם, אם אתם בוחנים אירוע עולמי. אתם יכולים לתרום לאנרגיה חיובית שבסופו של דבר תעזור לשנות ולרפא את סיבות היסוד.

כאשר אתם בוחנים את חייכם בעזרת זרקור האינטואיציה, אתם יכולים לגלות שהסיבה המונחת ביסוד מצב כלשהו היא אמונה שלילית או תפיסה שגויה שיש לכם אודות טבע המציאות. תובנות עשויות להגיע אליכם בזמנים שונים כסדרה של הבנות מתרחבות אודות עצמכם והאמונות שלכם, או עשוי להיות לכם רגע של "אה-הה" נהדר, כשמשהו הופך להיות בהיר ומובן, והדבר מוביל לחשיפה של אותו דבר שבתוככם שגורם לאירועים החיצוניים.

שימוש באינטואיציה לשחרור אשליות ואמונות שליליות: אתם יכולים למקד את זרקור האינטואיציה שלכם בתחום בחיים שלכם שאינו עובד, כגון מערכת יחסים, עבודה, נסיבות מסוימות או כל אירוע חיצוני. בקשו לראות את האמונות שלכם אודות התחום הזה, או אשליות או תפיסות שגויות כלשהן שיש לכם, שניתן לשחרר ואשר יגרמו לשינוי בתחום זה. תובנות אלו עשויות לצנוח במפתיע לתוך ראשכם, להעניק לכם הבנה עמוקה יותר או הכרה בהירה אודות טבע האמונות או המחשבות שיש לכם, אשר יוצר מצבים לא נעימים או לא רצויים.

שימוש באינטואיציה כדי להתעלות על ניגודים: למדתם כיצד לאזן את הניגודים, כך שאתם כבר לא מתנודדים בפראות ביניהם. בעזרת האינטואיציה, אתם יכולים למצוא דרך להתעלות מעל לניגודים, למצוא דרך חדשה להתבונן על הדברים, דרך שכבר לא מערבת אף אחד מהצדדים. השכל שלכם מראה לכם את שני הצדדים והוא מסוגל לסייע לכם להביא אותם לידי איזון. האינטואיציה מראה לכם דרך אחרת להסתכל על הדברים, דרך שמוציאה אתכם מהקוטביות לחלוטין. האינטואיציה מראה לכם כיצד להתעלות מעל לניגודים ולמצוא דרך הוויה חדשה. היא מעלה אתכם מעל לדחיפה/משיכה, מעל לרצון/אי-רצון במשהו, ומעל לכל קוטביות ואל דרך חדשה של הרגשה וחשיבה.

קחו זוג ניגודים שגיליתם, כמו לדוגמה עשיר/עני, דיאטה/זלילה או רצון/אי-רצון במשהו, ומקדו את הזרקור שלכם על זוג הניגודים. בקשו תובנה אינטואיטיבית ביחס לדרך גבוהה יותר באמצעותה תוכלו להסתכל על הנושא. למשל, אתם עשויים לגלות שכדי להתעלות מעל לקוטביות של עשיר/עני, אתם חייבים קודם להפסיק להתנדנד בין להרגיש עשיר/להרגיש עני. אתם מפסיקים לרכז את כל האנרגיה והזמן שלכם בדרכים להשיג כסף, או בחוסר הכסף והחרדה והדאגה שלכם ביחס לכך. אתם מודים למה שיש לכם, ומוצאים שלווה ברמת השפע שאליה הגעתם.

אחר-כך אתם יכולים לכוון את זרקור האינטואיציה לתחום זה, כשאתם מבקשים להתעלות מעל לקוטביות עשיר/עני לחלוטין. כשאתם עושים זאת, אתם עשויים לגלות שהאינטואיציה שלכם מובילה אתכם לגילוי ולהגשמה של הנתיב הגבוה ועבודת החיים שלכם. עם מיקוד חדש זה, אתם מפסיקים לשים הכל בתוך המסגרת של יש/אין כסף ושפע. במקום זה, אתם מתחילים להתמקד בשאלות כגון: "מה היא העבודה האמיתית שלי?", ו"אילו צעדים אני עליי לבצע כדי לפנות לכיוון ההגשמה של הנתיב הגבוה שלי?" ככל שאתם ממשיכים לגלות את הנתיב הגבוה שלכם ולהביא אותו לכדי צורה, אחד מתוצרי הלוואי הוא רמה הולכת וגדלה של שגשוג. באמצעות ההתמקדות שלכם במציאת עבודת החיים שלכם וביצועה, במקום ב"כיצד אני משיג עוד כסף?" אתם מושכים שפע רב יותר, כיוון שאתם עושים את מה שאתם אוהבים לעשות, נמצאים בנתיב שלכם, וחיים בהרמוניה עם הרצון האלוהי. אתם הפסקתם להתמקד בקוטביות עשיר/עני והתעליתם מעל לדואליות הזו. אתם חיים ומתקיימים בצורה חדשה, צורה שמתמקדת בהגשמת התכלית הגבוהה ביותר שלכם. הדבר תמיד מביא שפע רב יותר מאשר מצב שבו אתם כבולים בקוטביות.

דוגמה אחרת, אתם עשויים להיות לכודים במעגל של דיאטה ואיבוד משקל ואז זלילה והעלאה במשקל. כשאתם מכוונים את זרקור האינטואיציה לתחום זה ומוותרים על המלחמה, אתם עשויים לגלות שאתם מתחילים להתמקד בהשגת גוף בריא וכושר במקום באיבוד משקל. אתם מחליטים לוותר על המאבק ולהפסיק להילחם בעצמכם. עם מיקוד חדש זה שמתעלה על הניגודים דיאטה/זלילה, המשקל שלכם מתאזן ואתם מרגישים מצוין. לא רק איזנתם את זוג הניגודים, אתם התעליתם מעליו.

שימוש באינטואיציה לטובת הבנה ואהבה של אחרים: האינטואיציה עוזרת לכם להיות באמפתיה כלפי אחרים, להכיר טוב יותר את ליבם ואת הטוב הבסיסי והאלוהות שלהם. אתם יכולים לכוון את זרקור האינטואיציה אל כל בעיה או נושא במערכת יחסים, ולבקש להרחיב את ההבנה והחמלה שלכם, כך שתוכלו להבין טוב יותר את האדם האחר. שימו דימוי של אדם זה לפני העין השלישית שלכם והאירו את זרקור האינטואיציה שלכם עליו או עליה. הפכו לנשמתכם המסתכלת על אדם זה דרך העין השלישית שלכם.

חושו בנשמה של האדם האחר ובאור וביופי הפנימי שלו. אם קיימים עניינים לא פתורים ביניכם, האירו באור נושא זה. בקשו תובנה אינטואיטיבית לגבי המצב. בקשו לראות את הסיבות היסודיות לכל בעיה ולזהות כל אמונה שיש לכם שעשויה ליצור אותה, וכן כל זוג של ניגודים שאתם מתמודדים איתם. דמיינו שאתם מלאי חמלה, אהבה, הרמוניה והבנה. אחר-כך היפתחו לקבל תובנה אודות טבע הסיטואציה. אם קיים קונפליקט כלשהו, הצהירו מחדש שאתם בוחרים בהרמוניה.

אתם יכולים למקד את זרקור האינטואיציה על מערכת היחסים הזו כדי להרחיב את היכולת שלכם לדעת וליצור את התכלית הגבוהה יותר של מערכת היחסים. אתם יכולים לבקש מודעות אינטואיטיבית לתבנית האלוהית של האדם האחר ולנתיב הגבוה שלו, כך שתוכלו לתמוך בו בבריאתם.

שימוש באינטואיציה למציאת פתרונות יצירתיים חדשים: אם אתם מרגישים תקועים או לכודים בתחום מסוים של חייכם, אתם יכולים לכוון את זרקור האינטואיציה לתחום זה על מנת להשיג ראיה של אפשרויות חדשות, פתרונות יצירתיים ודרכים להתקדם, שייתכן שאינכם מודעים להם. האינטואיציה מביאה לכם תובנה שתעזור לכם לנוע מעבר למקומות תקועים, לגלות את הסיבות שביסוד החסימות, ולסייע לכם בזיהוי אלטרנטיבות שייתכן שפספסתם.

אתם יכולים לחשוב על פתרונות מקוריים, רעננים ויצירתיים לכל בעיה. האינטואיציה שלכם תופסת את מה שחבוי ונסתר מכם. האינטואיציה שלכם מקשרת אתכם עם החכמה הנרחבת, הידע והרעיונות של השכל האוניברסלי. אתם לא חייבים לנסות להבין איך ומה לעשות, במקום זאת אתם יכולים לכוון את זרקור האינטואיציה שלכם על כל מצב, ולאפשר לאינטואיציה שלכם להביא אליכם תשובות ופתרונות. אתם תקבלו את ההנחיה והמידע שעוזרים והולמים. כיווני פעולה עשויים להתגלות. אם עוד לא מצאתם דרך החוצה, ותרו על הצורך שלכם לראות כל דבר ולשלוט בכל דבר באמצעות האינטלקט שלכם, והפנו את הבעיה הזו אל האינטואיציה שלכם, אל הנשמה שלכם ואל האל/האלה/כל היש.

שימוש באינטואיציה כדי להשיג רעיונות וידע פורצי דרך: שימוש אחד באינטואיציה הוא להביא דרכה ידע חדש בכל תחום שאתם עובדים עליו. זוהי דרך נפלאה להשתמש באינטואיציה שלכם. היא נקראת אינטואיציה מנטלית, שימוש באינטואיציה שלכם כדי להביא באמצעותה רעיונות מנטליים.

אינטואיציה מנטלית מועילה מאד אם אתם מלמדים, כותבים, או מוצאים דרכים להבין מידע קשה או עמום. אינטואיציה מנטלית היא דרך לחבר את השכל האוניברסלי עם השכל האינטלקטואלי שלכם ולקרב ביניהם לטובת הבנות ורעיונות פורצי דרך. יש אנשים שמשתמשים באינטואיציה שלהם לשם המצאה, מדע, מתמטיקה או פריצות דרך רפואיות.

כדי לפתח את האינטואיציה המנטלית שלכם, ראשית התמקדו בשאלה, בתחום של מחקר, או במשהו שבאופן ספציפי אתם רוצים להבין טוב יותר או לקבל הבנה לגביו. דמיינו שאתם מכוונים את זרקור האינטואיציה על שאלה זו, ושולחים קרן אור לעברה. אתם עשויים לראות את השאלה שלכם כתובה כביכול על לוח. האינטואיציה שלכם תביא לכם תשובות, ייתכן שדרך החלומות שלכם, הדמיון או בזמן שבו אתם הכי פחות מצפים להן.

הבנות פורצות דרך עשויות להגיע תחילה כתמונות וכדימויים בלתי מובנים, ממש כפי שחלום עשוי להעביר אליכם מידע באמצעות תמונות ומטפורות. המשיכו להרהר בתמונות ובדימויים הללו, עד אשר אתם מבינים את משמעותם. בתחילה אפשר שלא תהיה שום הוכחה לתובנות שלכם, אך אל תבטלו אותן כפנטזיה או כדמיון. שימו לב למידע שמגיע אליכם. זכרו, פריצות דרך מדעיות בעלות חשיבות הגיעו לעתים קרובות באמצעות תובנות שתכופות לא אומתו ולא נבדקו עד שלב מאוחר יותר.

האינטואיציה שלכם יכולה להביא לכם הארה ובהירות גדולות יותר אודות כל תחום שתתמקדו בו. האתגר שלכם הוא לא לעוות את המידע באמצעות השכל הרציונלי שלכם, אלא לתת לידע להמשיך להתגלות. לעתים התשובה עשויה להיות פשוטה מאוד, ולהגיע בכזו קלות, שיהיה לכם קשה להאמין שקיבלתם את התשובה שאתם צריכים. הפניה לאינטלקט שלכם לקבלת תשובה עשויה להיות איטית, כרוכה בעבודה קשה ותביא לכם מידע המעורב במערכות אמונה, באשליות ובתפיסות שגויות אודות טבע הבעיה. לימדו להשתמש באינטואיציה שלכם כמתנה המדהימה שהיא, אשר מביאה לכם ידע מהשכל האוניברסלי בכל נושא שאתם מחפשים.

הצהרות פעולה: אני מפנה את זרקור האינטואיציה אל כל התחומים בחיי, ומשנה את חיי כשאני עושה זאת.

התבוננות: שימו לב לאילו תחומים כיוונתם את זרקור האינטואיציה. עברו על הרשימה בעוד שבוע או חודש ורשמו לעצמכם הבנות חדשות כלשהן בתחום זה.

תרגיל 3 ~ קבלו החלטות טובות

הרצון ליצירת הרמוניה מסייע לכם לפתח את היכולת לזהות את הבחירות הרבות שטבועות בכל מצב. בגלל שהטבע שלו הוא לסייע לכם ליצור הרמוניה עם כל חי ולדעת את האחדות שלכם איתו, הוא יכול להוביל לבחינת כל מצב מזוויות כה רבות, כך שיקשה עליכם להחליט מה לעשות. ייתכן שאתם מתלבטים, מעדיפים כיוון פעולה מסוים ואחר-כך כיוון אחר, כשאתם מסוגלים לראות את הרווחים והחסרונות שבכל בחירה. חשוב ללמוד כיצד להתמודד עם היכולת לראות נקודות מבט רבות בו בזמן ולקבל החלטות כאשר עומדות לרשותכם כמה בחירות טובות.

ככל שאתם מתפתחים, לרוב אין שאלה של בחירה בין אפשרות גרועה לבין אפשרות טובה. אתם עשויים לגלות שהבחירות שלכם נעשות יותר ויותר מעודנות, ושאתם ניצבים מול בחירה בין הטוב, הטוב יותר והטוב ביותר.

אם אתם מרגישים שאינכם מסוגלים לבחור בסוגיה מסוימת כיוון שיש כל-כך הרבה בחירות טובות, או מכיוון שאינכם יכולים לזהות מהי הבחירה "הנכונה", או שאתם לא אוהבים אף אחת מהאופציות שקיימות, אתם יכולים להשתמש בזרקור האינטואיציה שלכם כדי לחשוף את הנתיב הגבוה ביותר עבורכם. אתם יכולים להשתמש ביכולות האינטואיטיביות שלכם כדי לגלות פתרונות חדשים, כך שתוכלו לנוע אל מחוץ למקומות תקועים. האינטואיציה שלכם יכולה לסמן לכם אם עדיף לעצור ולא לעשות שום פעולה. היא מראה לכם מתי לנוע קדימה ומתי לחכות.

כדי לקבל הנחיה אינטואיטיבית, לעתים חשוב מאד להתחיל בכך שיהיה לכם מידע קונקרטי בנושא. למשל, אם אתם רוצים לעזוב את העבודה שלכם, ללכת אחר ההנחיה הפנימית שלכם להקים עסק חדש, תרצו קודם ללמוד יותר אודות העסק החדש. תרצו לחקור מה נדרש מהבחינה הכלכלית ומבחינת ההשקעה ומה הם הצרכים שלכם מבחינת תזרים המזומנים. ייתכן שתרצו לחקור את התעשייה אליה אתם נכנסים, וללמוד את כל הצעדים הרגילים שמעורבים בהקמה של עסק חדש. כשאתם אוספים מידע ויוצרים תכנית כלכלית, אתם עשויים לגלות שאתם מקבלים הנחיה אינטואיטיבית ורעיונות יצירתיים שינחו אתכם בכל צעד שבדרך. כשאתם אוספים ידע מוחשי על העסק החדש ומתמקדים בכיוון החדש שלכם, אתם יכולים לחוות הבנות אינטואיטיביות יעילות אשר יעזרו לכם לקבל החלטות טובות כאשר אתם עומדים מול כל הבחירות הקיימות.

אם אינכם בטוחים מה לעשות, אל תנקטו בפעולה רק בגלל שאתם מרגישים אשמים, לחוצים, חסרי סבלנות מההמתנה לפתרון או עייפים כיוון שאינכם יודעים מה לעשות. חוסר סבלנות יכול לגרום לכם לקבל החלטות אימפולסיביות שאחר כך תצטרכו לשנות. אם לא הופיעה שום בחירה בהירה, ייתכן שאתם צריכים זמן נוסף כדי לחשוב ולחלום על נושא מסוים. ייתכן שתצטרכו להמתין עד אשר הנתיב הגבוה ביותר יופיע ויהפוך לבהיר יותר. הדברים צריכים להתגלות בעיתוי שלהם. אמרו לעצמכם שאתם פועלים על פי האינטואיציה שלכם, שאומרת לכם לחכות. אתם עשויים להזדקק ליותר ידע ומידע, ייתכן והעיתוי שגוי, או שהצורה שאתם חושבים שאתם רוצים עשויה שלא להיות הטובה ביותר לביטוי המהות של מה שאתם רוצים.

ההמתנה להדרכה ברורה יכולה להיות אתגר גדול. כשהאינטואיציה שלכם אומרת לכם לא לעשות משהו, או כשאף כיוון בהיר לא התגבש, אל תנסו לפעול בכוח. בנקודה זו, אנרגיה לא רוצה לנוע לכיוון כלשהו ואין הזדמנות להתקדם באף כיוון.

אם אתם מרגישים מחויבים לנקוט בפעולה ללא הדרכה בהירה לעשות זאת, תמיד תלמדו ותגדלו מכך. עם זאת, הדרך היעילה ביותר היא לחכות עד שיש לכם תחושה מה לעשות, ולא לפעול עד שהדרך לא בהירה.

הידיעה שקיבלתם החלטה גרועה וההחלטה לשנות כיוון, חשובה כמו קבלת החלטה טובה. כיוון שדרושים יותר אנרגיה וזמן כדי להשתחרר מנתיב שגוי, בדרך כלל עדיף לחכות, להקדיש זמן לחשיבה ולהרהור, ולתת לנסיבות להתפתח עד שאתם מרגישים מוכנים לקבל החלטה ולנקוט בפעולה. חוסר יכולת להחליט עשוי להיות סימן לכך שעדיין אין לכם את הפתרון הנכון.

חשבו על משהו שאתם רוצים לקבל החלטה ביחס אליו. קראו אליכם את האנרגיה של הרצון ליצירת הרמוניה, כשאתם נותן לה לזרום אל מרכז הלב שלכם, לזרום מעלה אל מרכז הראש ומטה אל העין השלישית. דמיינו שהעין השלישית הופכת להיות כמו זרקור. כוונו את הזרקור הזה אל התבנית האלוהית של חייכם כפי שהיא קיימת במישורים הגבוהים, בדפוסים ובאנרגיה של התבנית האלוהית שחקרתם מוקדם יותר. בקשו שהתבנית תוגשם בתחום שבו אתם מתמקדים. אז דמיינו את ההחלטה שאתם ניצבים מולה, והקרינו אור על תחום זה. האור הזה יכול להפוך לזרקור שמאיר את התחום הנדון, כשהוא פותח את היכולת שלכם לקבל הנחיה אינטואיטיבית ביחס אליו.

בקשו הנחיה ביחס למצב זה. כוונו את הבעיה אל עבר הנשמה שלכם ואל האל/אלה/כל היש, כשאתם מבקשים שהפתרון הגבוה ביותר והטוב ביותר יופיע. אז, שימו לב למחשבות שלכם, לרגשות ואפילו לתחושות הפיזיות. התקדמו ופעלו בכיוון שמושך את לבכם. תמיד יש פעולה שאתם יכולים לבצע שתקרב אתכם להחלטה אם אתם עדיין לא מסוגלים לראות את הדרך הגבוהה ביותר לפעול. הדרך הזו עשויה להיות להמשיך להתמקד כלפי מעלה ולזמן את הרצון האלוהי. פעולה עשויה לערב רק לימוד נוסף אודות המצב, חקירה והשגת ידע אודותיו.

אם אתם עדיין לא יודעים איזו החלטה לקבל וממשיכים להתנדנד, המשיכו לכוון את אור האינטואיציה על הבעיה. מה הכוחות המנוגדים שמעורבים? אילו שאיפות מנוגדות פועלות? האם אתם מנסים לרצות מישהו אחר, דואגים לגבי איך הוא עשוי להרגיש, או האם אתם מתמקדים בעצמכם ובטוב ביותר עבור חייכם? האם אתם נצמדים לתוצאה מסוימת, או האם אתם מוכנים להצהיר שהטוב ביותר והגבוה ביותר יגיעו אליכם, אפילו טוב יותר ממה שאתם עשויים לדמיין או לרצות? בקשו מהנשמה שלכם להטעין באנרגיה את הנתיב הגבוה ביותר שלכם, ולשחרר אנרגיה מכל נתיב שהוא לא לטובתכם העליונה והגבוהה ביותר.

נסו כמה מההחלטות שאתם צריכים לקבל, כשאתם מעמידים פנים שכבר בחרתם בנתיב. שימו לב לכל תחושה בגוף שלכם כשאתם חושבים על בחירה בדרך זו. התבוננו ברגשות שלכם. האם אתם מרגישים מלאי שמחה ונרגשים מקבלת הבחירה הזו, או האם אתם מרגישים שבחרתם בה כי לא הייתה לכם אלטרנטיבה? שאלו את הלב שלכם איך הוא מרגיש ביחס לבחירה הזו. האם אתם מרגישים משיכה לעברה ושמחים ביחס לבחירה, או שמא אתם מרגישים תחושה של הקלה אבל לא שמחה? הגוף והרגשות שלכם יכולים ללמד אתכם רבות אודות כיוון ההתקדמות. אם אתם מחפשים בחירות חדשות, שימו לב לכל הרעיונות החדשים שאתם מקבלים בתחום זה שעשויים להציע לכם חלופות טובות יותר מאלו שהיו גלויות.

הפסיקו להתרוצץ במחשבתכם, כיוון שהשכל הוא לא הזירה שתראה לכם את הדרך הטובה ביותר לפעול. התשובות שלכם יבואו כאשר תעלו אל מעבר לשכל ואל האינטואיציה, שרואה עבר, הווה ועתיד ויודעת את הרצון והתכלית של הנשמה שלכם ואת התבנית האלוהית שלכם, ויכולה למזג את כל האפשרויות בהבזק ולהראות לכם את הדרך הטובה ביותר לפעול.

תשובות יגיעו. בסופו של דבר אתם תדעו מה לעשות והבחירות שלכם תהיינה בהירות. בינתיים, אל תאמרו לעצמכם שאתם לא מסוגלים לקבל החלטות, או שאתם לא החלטיים. אמרו לעצמכם שאתם מקבלים החלטות חכמות, שאתם לוקחים את הזמן שלכם כדי לקבל אותן ושאתם לא פועלים עד אשר לא מופיעה הפעולה שנכון לבצע.

הצהרת פעולה: אני מקבל החלטות חכמות. אני יודע מתי לפעול ומתי לחכות. אילו החלטות ניצבות למולכם כיום, החלטות שכיוונתם לעברן את אור האינטואיציה? רשמו זאת והיו ערניים לתובנות חדשות בנושא זה.

תרגיל 4 ~ שחררו מכשולים שמפריעים לכם להקשיב לאינטואיציה שלכם

עכשיו לאחר שביקשתם תובנות אינטואיטיביות והדרכה, חשוב לשים לב ולזהות הדרכה אינטואיטיבית כשהיא מגיעה. אתם מחזקים את האינטואיציה שלכם בכך שאתם מקשיבים לה ופועלים על פיה. רובכם אומנתם לסמוך על האינטלקט שלכם יותר מאשר על האינטואיציה שלכם. כאשר אתם מקבלים תחושה אינטואיטיבית לעשות משהו, אתם עשויים שלא לשים לב, אם ההיגיון שלכם לא יכול למצוא את הסיבה לכך. בדרך כלל אין דרך קונקרטית להוכיח שהקשבה לאינטואיציה שלכם תעבוד. כדי לעשות זאת נדרש אמון בעצמכם ומוכנות לקחת סיכון. חשוב לא להתעלם מהתובנות האינטואיטיביות שלכם או להפחית בערכן.

מחשבות רבות חולפות במוחכם. החלו לשים לב לזרמים אלו של מחשבות והבחינו במחשבות ובהבנות חדשות כלשהן. בהתחלה, תובנות עשויות להגיע ולחלוף, כשהן נשארות לרגע ואז נעלמות. אם אתם מבחינים בהן כשהן מגיעות, גם אם התובנה האינטואיטיבית חלקית ולא שלמה, הן תהפוכנה לברורות יותר ותגענה לעתים תכופות יותר.

יש שתי דרכים להשתמש בדמיון שלכם. דרך אחת היא להשתמש בו כדי להמציא דברים, לדמיין ולתאר דברים, כמו למשל אור האינטואיציה שלכם. במקרה זה אתם אלו ששולטים בחוויה. הדרך השניה היא להשתמש בדמיון שלכם כדי ל"ראות" ול"חוש" מה קורה כאשר אתם מתבוננים באירועים פנימיים. במקרה השני, אתם לא ממציאים דברים, אלא צופים בהם מתרחשים על גבי המרקע של השכל הפנימי שלכם. אתם לא מכוונים את החוויות הפנימיות הללו או שולטים בהן. אינטואיציה דומה למקרה השני: היא מגיעה לשכל שלכם ולדמיון באופן ספונטני. אתם לא מנסים ליצור את התובנה, ואתם גם לא מנסים לחשוב אותה. מחשבות אינטואיטיביות מגיעות כביכול משום מקום וצונחות אל תוך הראש שלכם. הבנות אינטואיטיביות יכולות להופיע במוח שלכם כתמונות, כמחשבות, כמילים וכדימויים.

כדי לקבל תובנות אינטואיטיביות עליכם להיות פתוחים לכל שאתם מקבלים, לאפשר לתובנות להגיע אל השכל שלכם ולא לנסות לשלוט בזרימה של התמונות או המידע או לעצב אותה. תובנות אינטואיטיביות עשויות להגיע בצורה לא-רציפה ולא-ליניארית. הן עשויות להגיע בקטעים שמתאימים יחדיו כמו בפאזל, כל אחת נותנת לכם פיסה מהשלם הגדול יותר. לעתים רעיון מגיע אליכם שלם ומושלם, ובזמנים אחרים התקשורת מקוטעת וחלקית.

היבט חשוב בפיתוח האינטואיציה שלכם הוא שחרור מכשולים שמסתירים או שמכסים את המודעות שלכם אליה. מה הם הדברים שחוסמים את ההקשבה שלכם לאינטואיציה שלכם? השכל הרציונלי שלכם עשוי להיות אחד המחסומים הגדולים ביותר, כיוון שהוא בדרך כלל רוצה סיבות מוחשיות והוכחות שדברים יעבדו לפני הנקיטה בפעולה. פעולה על סמך ניחוש או התקדמות עם תחושה מעורפלת יכולים להצטייר לשכל הרציונלי שלכם כקפיצה מצוק. עדיין, כאשר האינטואיציה שלכם מדברת אליכם, בהרבה מקרים היא תעשה זאת באמצעות תחושות, הרגשות, תמונות או דימויים, או אפילו חלומות.

רוב הזמן האינטואיציה שלכם פועלת ברגע ההווה, מראה לכם את הצעדים הבאים אבל לא את התמונה השלמה. הנחיה אינטואיטיבית מתייחסת במקרים רבים עתיד המיידי, כשהיא מעבירה אינפורמציה או תחושה-הרגשה אודות מה לעשות עכשיו. נדרש אומץ לנוע קדימה מבלי לדעת בדיוק לאן אתם הולכים. זכרו זמנים שבהם פעלתם על פי חוש עמום והדברים הסתדרו בסוף. איכויות של אמון והתמסרות חשובות מאוד. אתם תרכשו אמון באינטואיציה שלכם רק אם תקשיבו לה, תפעלו על פיה ותלמדו תוך כדי. אם הדברים לא מסתדרים כשורה או כפי שציפיתם, חשוב לחזור אחורה, לבחון את הדחף המקורי ולשאול את עצמכם כמה שאלות חשובות.

אחד הדברים שכדאי לבחון, אם תוצאות ההקשבה לאינטואיציה שלכם שונות מכפי שרציתם, הוא האם רציתם בתוצאה מסוימת ושאפתם אליה? הדבר שאליו אתם נצמדים ימשוך אתכם לאחד מהניגודים. הדבר שאתם מתנגדים לו, אותו אתם מושכים אליכם, כיוון שזוהי היצמדות ל"אי-קבלה". כשאתם מתעקשים שהדברים יקרו בצורה מסוימת, אתם חוסמים את האינטואיציה שלכם. לעתים קרובות מה שאתם מחשיבים כהדרכה אינטואיטיבית, במקרה של שאיפה חזקה לתוצאה מסוימת, יכול להיות תקוות מהרהורי לבכם או דאגה שמשהו יקרה שאותו אתם לא רוצים לחוות.

כיצד תוכלו לדעת שהתובנות שקיבלתם מגיעות מהאינטואיציה שלכם, או שהן פשוט רצון חזק לעשות משהו? אתם תצטרכו לשחרר כל היצמדות שיש לכם לתוצאה מסוימת, ולבטוח בתקפות של התובנה האינטואיטיבית שלכם. האמינו שהיקום יביא לכם את התוצאות הטובות ביותר והגבוהות ביותר. באמצעות ריחוק, תוכלו לשים לב לתובנות ולפעול על פיהן, כיוון שאתם יותר פתוחים אליהן. אם אתם רוצים תוצאות מסוימות, אתם תלכו רק בעקבות תחושות שאתם חושבים שיובילו אתכם לתוצאות הספציפיות שאתם רוצים. כאשר אתם מצנזרים או שוללים תקפות של כל דבר פרט למסרים הפנימיים שאתם רוצים לשמוע, אתם עשויים להתעלם לגמרי מהנחיה פנימית שדומה שמנחה אתכם לכיוונים אחרים. שאיפה חזקה לתוצאה מסוימת תמיד תהיה קול חזק יותר מקול האינטואיציה שלכם.

אם אתם מנסים לחוש אינטואיטיבית אם משהו יקרה או לא יקרה, חשוב להיות מרוחקים. אתם חייבים לבטוח שהטוב ביותר והגבוה ביותר יתרחשו. ככל שתרצו יותר שמשהו יקרה, כך אתם פחות מסוגלים לדעת אם מה שאתם חווים כאינטואיציה הוא הפחד או השאיפה שלכם. שני אלו מפריעים לקבלת הבנות אינטואיטיביות, כפי שעושה כל רגש חזק.

אנשים אחרים יכולים לאתגר אתכם לבטוח באינטואיציה שלכם ולהעדיף אותה על פני הדעות והעצות שלהם. הם עשויים לרצות שתגבו את האינטואיציה שלכם עם הסברים לוגיים, ושתסבירו מדוע אתם עושים דבר מסוים, או מדוע הם צריכים לשתף פעולה. הנחיה אינטואיטיבית בדרך כלל לא מגיעה עם הסברים לוגיים. אתם עשויים למצוא את עצמכם ממציאים סיבות כדי לשכנע מישהו. הסיבות המומצאות שלכם עשויות לשכנע ועשויות שלא לשכנע, והן עשויות להיות הסיבה האמיתית לתחושה האינטואיטיבית שלכם לעשות דבר מה או לא. כאשר מאתגרים אתכם בשאלה מדוע לכם או למישהו אחר כדאי לסמוך על ההנחיה האינטואיטיבית שלכם, למדו לומר משהו כגון: "בגלל שזה מרגיש כדבר הנכון לעשות". אתם לא חייבים לתת אנשים הסברים!

ייתכן שלימדו אתכם שאנשים אחרים יודעים יותר מכם אודות הדברים שנכון לעשות. כדי להקשיב לאינטואיציה שלכם, אפשר שיהיה עליכם להפסיק להתייחס לאנשים אחרים כאל סמכות בכל הקשור לדבר הנכון עבורכם. אתם מעבירים לאנשים אחרים את הכוח הפנימי שלכם, כאשר אתם מאפשרים להם לקבל החלטות ביחס למה שנכון עבורכם, בעיקר כאשר ההחלטות שלהם הולכות כנגד ההנחיה הפנימית שלכם. קל לעתים לתת לאחרים לנסות ולהיכשל, ואז להאשים אותם, מאשר לשים את עצמכם בקו האש, לקחת סיכון ולפעול על פי האינטואיציה שלכם.

חשוב שתפסיקו לנסות לרצות אנשים על ידי כך שתפעלו בדרך שהם רוצים שתפעלו, כאשר עשייה זו מנוגדת לתחושה שלכם. הניסיון שלכם לרצות אחרים או הפחד שמא תאכזבו אותם עשויים לעצור אתכם מלפעול על פי התחושות שלכם. אין זה משנה אם ההקשבה לאינטואיציה שלכם מביאה את התוצאות הטובות ביותר האפשריות. מה שחשוב הוא שאתם חייבים ללמוד מההצלחות ומהטעויות שלכם כדי לתת אמון בעצמכם ולהיות רב-החובל של חייכם. באמצעות הקשבה לאינטואיציה שלכם ופעולה על פיה אתם לומדים, גדלים ומפתחים אמון חזק יותר בעצמי הפנימי ובהנחיה הפנימית שלכם.

הזיכרונות שלכם יכולים גם הם למנוע מכם לתת אמון באינטואיציה שלכם ולהקשיב לה. למשל, אם אתם זוכרים מקרה שבו הקשבתם להנחיה שלכם והדברים לא הסתדרו, הדבר עשוי למנוע מכם לעשות זאת בהווה. חשוב להקשיב לידיעה ולקבל את הידיעה האינטואיטיבית שלכם וללמוד לא להוריד מערכה ולא להתעלם ממנה.

רוב התרבויות לא מקבלות בקלות תחושה או הרגשה כסיבה תקפה לנקיטת פעולה, אולם הדבר משתנה. רוב האנשים לומדים לדכא את הרגשות והדחפים האלו. מלמדים אותם לא לקחת סיכון עד שהם לא חישבו את כל התוצאות האפשריות. אנשים לומדים לציית לכללי התנהגות מסוימים ולעשות את המצופה מהם.

כדי לפתח את האינטואיציה שלכם בצורה מלאה, יהיה עליכם ללמוד להרגיש נוח כאשר אתם שוחים כנגד הזרם וכאשר אתם "לא-קונבנציונליים". האנשים שמסוגלים יותר מכל להשתמש באינטואיציה שלהם ולבסס את החיים שלהם על פיה, הם אנשים בעלי בטחון עצמי ואנשים שנהנים לקחת סיכונים. הם מוכנים לקחת את הסיכון ולטעות, והם יודעים ומקבלים שאחרים לא תמיד מאמינים להם או מסכימים איתם. הם מסוגלים לקבל ביקורת ולא יוצאים מהמסלול בגלל שיפוט של אחרים. הם עצמאיים, מסוגלים להיות ספונטניים ונינוחים עם עצמם. הם לא מחפשים אחר אישור של אחרים או של הקבוצה החברתית שלהם, והם מוכנים להיות שונים.

כדי להפוך לאדם אינטואיטיבי, חשוב שתחשיבו את עצמכם לאדם אינטואיטיבי. רוב האנשים נמצאים בקשר עם השכל הרציונלי האינטלקטואלי שלהם, אולם אינם תופסים את עצמם בקלות כאינטואיטיביים. האם אתם מוצאים שקשה לכם לומר: "אני אדם אינטואיטיבי, אני סומך על האינטואיציה שלי ופועל על פיה?" או האם קל יותר לומר: "אני אדם רציונלי, אני סומך על השכל הרציונלי שלי ופועל על פיו?" חשוב שתתנו ערך לשניהם: לאינטואיציה שלכם שמנחה אתכם לגלות את התבנית האלוהית של חייכם, ואשר ממוקדת בעולמות חסרי הצורה, כמו גם לשכל שלכם, שמפרש בצורה מדויקת את האינטואיציה ומגשים את ההנחיה שלה בעולם הצורה.

אם קשה לכם לבטוח בתפיסות האינטואיטיביות שלכם או להעריך אותן, עבדו עם אותן תתי אישיות שחשות זאת. ייתכן שהן רוצות להגן עליכם, למנוע מכם לעשות דברים מסוכנים מדי. חשוב לזהות את הקולות האלו של חוסר האמונה כתתי-אישיות ולעבוד איתן. לאחר שהן יעבדו איתכם, אתם תהיו מסוגלים במידה רבה יותר לשמוע את האינטואיציה שלכם ולפעול על פיה ללא פחד או התנגדות.

כאשר אתם מקשיבים לתחושות האינטואיטיבית שלכם ופועלים על פיהן, הדברים בדרך כלל מסתדרים כשורה, למרות שלא בהכרח בדרך שבה ציפיתם שיקרו. ההנחיה הפנימית שלכם תמיד מראה לכם את הנתיב שלכם, ומנחה אתכם לחיוניות וגדילה. למרות שהדברים עשויים לא להתרחש כמצופה, כיוון שאנשים תמיד רוצים שהדברים יקרו בצורה מושלמת ובקלות, האינטואיציה שלכם תעזור לכם ללמוד את שעליכם ללמוד, אפילו אם זה לעתים ההפך ממה שאתם מצפים.

כאשר אתם משחררים היצמדות לתוצאות, מבצעים קפיצת אמונה, ומקשיבים לאינטואיציה שלכם, אתם יכולים להרגיש מודרכים על-ידי האלוהות בכל רגע. אתם בזרימה של החיים, מקבלים מה שמגיע, לומדים, גדלים, וחובקים את החיוניות שלכם. אתם במקום הנכון בזמן הנכון, עושים את הדבר הנכון. אירועים מסונכרנים הופכים לתופעה נפוצה. יש לכם תחושה של הנשמה שלכם והרצון האלוהי בפעולה בחיים שלכם.

לתרגול זה, זהו כמה סיבות חשובות בגינן לא פעלתם על פי האינטואיציה שלכם בעבר. הפכו אותן למחייבות [הצהרות חיוביות]. למשל, אם לא פעלתם על פי האינטואיציה שלכם כי סמכתם על דעה של מישהו אחר יותר מאשר על שלכם, הפכו זאת למחייבה כגון זו: "כעת אני בוטח באינטואיציה שלי ומעדיף אותה על פני דעות של אחרים". או אם לא פעלתם על פי האינטואיציה שלכם בגלל שנראה היה שלא הצלחתם למצוא שום הסבר לוגי לכך, אתם עשויים להצהיר: "אני פועל עכשיו על פי ההדרכה האינטואיטיבית שלי, אני סמוך ובטוח שהיא תוביל אותי לפעולות הנכונות ולעתיד הגבוה ביותר שלי".

הצהרת פעולה: אני משחרר עכשיו את כל החסימות לאינטואיציה שלי, מן העבר, ההווה והעתיד. אני שומע את האינטואיציה שלי ופועל על פיה. אני בוטח בתפיסות האינטואיטיביות שלי ומעדיף אותן על פני דעות של אחרים.

כתבו את המחייבות שלכם.